Log In

Uchwała w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska

W Polsce zbudowana zostanie elektrownia jądrowa w oparciu o sprawdzoną i bezpieczną amerykańską technologię reaktorów AP1000. Pierwszy blok elektrowni powstanie do 2033 r. Rząd dąży w ten sposób do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez realizację celów Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) i Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Pozwoli to na zasadniczą dywersyfikację miksu energetycznego Polski, przy zapewnieniu optymalnych krajowych mocy wytwórczych, jako podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rząd podejmuje też działania na rzecz obniżenia i ustabilizowania cen energii elektrycznej, obniżenia emisji gazów przez sektor elektroenergetyczny, a także stworzenia warunków do rozwoju nowego sektora gospodarki, jakim jest czysta i bezpieczna energetyka jądrowa.

Potrzeba trwałego uniezależnienia się od dostaw energii i nośników energii z Rosji wiąże się z koniecznością przyspieszenia realizacji inwestycji w budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. To ważny krok w budowie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Program budowy elektrowni jądrowych jest jednym z kluczowych wyzwań w polskim sektorze energetycznym na następne lata. Realizacja projektu jądrowego odbędzie się  przy współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Najważniejsze rozwiązania

 • W Polsce zbudowana zostanie elektrownia jądrowa o mocy elektrycznej do 3750 MWe, w oparciu o sprawdzoną amerykańską technologię reaktorów AP1000. Pierwszy blok powstanie do 2033 r. Elektrownia zostanie zlokalizowana w północnej Polsce.
 • Niezwłoczne podjęte zostaną także działania w celu przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Polsce.
 • Budowę wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce zrealizuje Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
  • Spółka odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego.
  • Pełni rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
 • Wdrożenie PPEJ pozwoli na:
  • zasadniczą dywersyfikację miksu energetycznego Polski, przy zapewnieniu optymalnych krajowych mocy wytwórczych, jako podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  • zastąpienie dominujących mocy opartych na węglu;
  • zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewnienie stabilności sieci w związku z wprowadzaniem na dużą skalę rozproszonych odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • ograniczenie roli gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego służącego do bilansowania niestabilnych źródeł energii odnawialnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px