Log In

Nowa rozdzielnia SN poprawi pewność zasilania wokół Siedlec

Warszawski oddział PGE Dystrybucja wzmacnia zasilanie dynamicznie rozwijających się terenów wokół Siedlec. W ramach prowadzonych prac zostanie wybudowana nowa rozdzielnia sieciowa (RS) Wyczółki wraz z dedykowanym ciągiem zasilania oraz kablowym wyprowadzeniem mocy dla powiązania z istniejącymi liniami.

Rozpoczynana inwestycja obejmuje tereny na wschód oraz północ od Siedlec i diametralnie zmieni użytkowany układ sieci oraz jego możliwości. Planowo ma zostać ukończona w IV kwartale 2023 r.. W ramach projektu zostanie wybudowana stacja, dla której źródłem mocy będzie umieszczona pod ziemią, ponad 11 km magistralna linia kablowa średniego napięcia (SN). Umiejscowienie stacji zostało dobrane tak, aby umożliwiło optymalne powiązanie obecnych linii SN z nową stacją rozdzielczą, uporządkowanie i skrócenie ich przebiegu oraz wzmocnienie zasilania. Aktualnie wykorzystywane w tym terenie linie są już wyeksploatowane i mocno obciążone. Prężnie rozwijająca się na tym obszarze infrastruktura biznesowa i mieszkaniowa, a także nowi wytwórcy OZE przekładają się na znaczne zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyzwaniem jest także to, że aktualnie eksploatowane linie SN w znacznym stopniu przebiegają przez tereny zalesione, trudno dostępne, co przyczynia się m.in. do zwiększenie nakładów przy pracach utrzymaniowych, wydłużonego czasu usuwania uszkodzeń oraz trudności w dotrzymaniu parametrów przesyłanej energii – wynikających z wyższej niż referencyjna awaryjności.

– Inwestycja w Wyczółkach przełoży się przede wszystkim na pewność zasilania naszych Odbiorców. Osiągniemy także poprawę wskaźników sieciowych i zwiększymy nasz potencjał do przyłączania nowych Klientów – powiedział Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px