Log In

TAURON zapewni ciepło w Cieszynie

Energetyka Cieszyńska, spółka dostarczająca ciepło mieszkańcom Cieszyna, została włączona w struktury TAURON Ciepło. Zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców tego miasta w sezonie grzewczym było priorytetem zawartego w sierpniu porozumienia spółki TAURON Ciepło z samorządem Cieszyna.

W porozumieniu określono ścieżkę wyjścia z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Energetyka Cieszyńska. Już wtedy, po wypełnieniu przez samorząd zapisów porozumienia, planowano włączenie Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy TAURON.

– Priorytetem podczas rozmów oraz podejmowanych działań w sprawie Energetyki Cieszyńskiej było zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła oraz ciepłej wody dla mieszkańców Cieszyna w najbliższym i kolejnych sezonach grzewczych – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. – Dzięki konkretnym decyzjom, mieszkańcy Cieszyna mogą być spokojni, zgromadzone i zakontraktowane paliwo węglowe gwarantuje dostawy ciepła w całym sezonie grzewczym – dodaje Paweł Szczeszek.

Sytuacja spółki Energetyka Cieszyńska wymagała szybkich i zdecydowanych działań naprawczych, a przede wszystkim przygotowania planu naprawczego i udzielenia wsparcia finansowego niezbędnego do zabezpieczenia dostaw paliwa węglowego.

 Przed nami jest jeszcze dużo pracy i koniecznych zmian proceduralnych oraz organizacyjnych, związanych z całkowitym włączeniem Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy – tłumaczy Marcin Staniszewski, prezes zarządu TAURON Ciepło.  

Włączenie Energetyki Cieszyńskiej do Grupy TAURON było możliwe po umorzeniu udziałów stanowiących własność Gminy Cieszyn. Wiąże się to w przyszłości z wieloma korzyściami, zarówno biznesowymi, czyli możliwościami rozwoju spółki i jej stabilności finansowej, korzystania z know-how Grupy, współpracy z innymi spółkami oraz dostępu do nowoczesnych technologii.

Łączna moc cieplna przejętych przez TAURON źródeł Energetyki Cieszyńskiej wynosi 70 MWt , w tym 23 MW pochodzi z kogeneracji. System dystrybucji ciepła obejmuje ponad 55 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz 434 węzły cieplne.

Ciepło na dzień dobry

W grudniu zaplanowano szereg działań informacyjnych skierowanych do klientów Energetyki Cieszyńskiej i mieszkańców Cieszyna w celu zapoznania ich ze spółką TAURON Ciepło. Oprócz dystrybucji specjalnej gazety i materiałów informacyjnych, zaplanowano także udział TAURON Ciepło w przedświątecznym wydarzeniu w Cieszynie.

Spółka Energetyka Cieszyńska zapewnia dostawy ciepła do mieszkańców Cieszyna, osiedla Pogwizdów oraz na terenie Gminy Hażlach.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px