Log In

Nieformalne posiedzenie ministrów UE ds. środowiska i klimatu w Berlinie

Pandemia koronawirusa a globalna polityka bioróżnorodności to jeden z tematów  nieformalnego posiedzenia ministrów UE ds. środowiska i klimatu, które odbyło się w dniach 30.09-1.10.2020 w Berlinie. Stronę polską reprezentowała Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Bioróżnorodność umożliwia życie ludzi na Ziemi i zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. Pełni również funkcje regulacyjne dla jakości wody. Bioróżnorodność jest szczególnie ważna w czasie COVID-19. Tym samym ważne jest ustanowienie, podczas przyszłej Konferencji Stron Konwencji ws. Bioróżnorodności COP15 w Chinach, globalnych ram dla różnorodności biologicznej po 2020 roku.

W kontekście wyzwań na poziomie międzynarodowym i globalnym związanych z pandemią,  podkreślono kwestie dotyczące pozyskiwania, handlu i wykorzystywania dzikich gatunków w sposób zrównoważony i bezpieczny, które bezpośrednio dotyczą epidemii. Małgorzata Golińska zwróciła również uwagę na potrzebę rozważnego planowania polityki w zakresie różnorodności biologicznej, ponieważ niektóre rozwiązania mogą przyczynić się do powstania nowych zagrożeń w postaci np. zamierania lasów wskutek zaprzestania ochrony czynnej na tych obszarach.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px