Log In

Energia ze słońca w ECO  

Energetyka Cieplna Opolszczyzny podpisała w dniu 28 kwietnia br. umowę z wykonawcą ekologicznego źródła energii, które powstanie w Opolu przy ul. Harcerskiej 15. Mowa o farmie fotowoltaicznej o mocy 1 MW, która zajmie powierzchnię 1,24ha. Instalacja składać się będzie z 1716 szt. monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 555Wp każdy. Panele zabudowane zostaną na konstrukcjach stalowych w dwóch rzędach w układzie wertykalnym. Wykonawcą instalacji jest firma MEB TECHNICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zakończenie realizacji inwestycji zostało zaplanowane na koniec listopada 2023 roku.

– Budowa zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonych w formie pożyczki preferencyjnej oraz ze środków własnych spółki – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. ekonomicznych ECO.

Szacuje się, że każdy zainstalowany kilowat instalacji fotowoltaicznej pozwoli wyprodukować rocznie ok. 1,1 MW energii elektrycznej, a to przyniesie oszczędność w porównaniu z produkcją energii z węgla rocznie o:

  • ok. 6 kg tlenków azotu,
  • ok. 5-6 kg dwutlenku siarki,
  • ok. 0,8 – 1 tony CO2.

– Dla Grupy Kapitałowej ECO fotowoltaika już dziś jest w wielu lokalizacjach źródłem energii elektrycznej na potrzeby autokonsumpcji – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ECO ds. operacyjnych – Zwiększenie tego wolumenu pozwala nie tylko zaspokoić w coraz większym stopniu potrzeby własne, ale też wprowadzić nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px