Log In

W poszukiwaniu ciepła, mniej znaczy więcej

ENERGY INNOVATION DAY

Energetyka potrzebuje innowacji

Współpraca branży energetycznej i startupów to konieczność, bo polityka klimatyczna, transformacja i rozwój odnawialnych źródeł w Polsce wymagają innowacyjnych projektów.

To główny wniosek z Energy Innovation Day „W poszukiwaniu ciepła, mniej znaczy więcej”, który odbył się 4 kwietnia br. w Teatrze Kamienica w Warszawie z inicjatywy Klubu Energetycznego i Fundacji Startup Hub Poland. W wydarzeniu wzięli udział  przedstawiciele  startupów, funduszy VC, spółek energetycznych, ludzi świata nauki oraz mediów. Wśród gości można wymienić przedstawicieli ENEA Innowacje, KGHM Polska Miedź, Tauron, PGNiG Ventures i PGNiG Termika, ORLEN Ventures, PKO TFI a także Polskiego Funduszu Rozwoju, BGK, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Atende, GE-Hitachi Nuclear Energy oraz Urzędu Patentowego. Konferencja była okazją nie tylko do bezpośredniego spotkania  i dyskusji  o możliwej współpracy, ale również o barierach  i oczekiwaniach każdej ze stron czyli tych, którzy mają projekty innowacyjne dla energetyki oraz instytucji i firm mogących je sfinansować.

Imprezę otworzyły prezentacje keynote speakerów. Jako pierwszy wystąpił Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przedstawił potencjał innowacji w ciepłownictwie, mówiąc  o potrzebie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań dla ciepłownictwa szczególnie w małych i średnich miastach, gdzie często nie ma doświadczeń w ich implementacji.

Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. opowiedział o celach klimatycznych miedziowego giganta. Jak wskazał, kluczowe dla dekarbonizacji przemysłu ciężkiego będą najpierw bezemisyjne źródła energii (OZE i atom), a w dalszej kolejności innowacje technologiczne, takie jak paliwa wodorowe czy wychwyt i zatłaczanie CO2.

Małgorzata Walczak, Investment Director, PFR Ventures mówiła o akceleracji projektów w Green Hubie w tym o zmianie nastawienia funduszy dla zielonych projektów przygotowywanych przez startupy.

Wyzwania transformacji energetycznej przedstawił Marcin Petrykowski, Group Chief Executive Officer, Atende skupiając się na potrzebie rozproszenia źródeł wytwarzania energii oraz procesach cyfryzacyjnych.

Ostatnia prezentacja dała wszystkim wiele do myślenia. Robert Grudziński, wiceprezes Fundacji Nasza Energia na konkretnych przykładach zwracał uwagę jak wiele ciepła ucieka do atmosfery ze względu na nieefektywne systemy ciepłownicze, a także przegrzane pomieszczenia biurowe i mieszkalne. Ekspert zwracał uwagę, że dostawcom ciepła nie zależy na efektywności energetycznej tylko finansowej, bo chcą sprzedać jak najwięcej ciepła nie zważając w jakim stanie są węzły ciepłownicze.

Ringi

W ringu pierwszym poświęconym niskiej podaży projektów na argumenty walczyli: PATRYK DEMSKI – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Tauron oraz MONIKA BOROWIECKA – Managing Partner TangentLine VC

W ringu drugim, dyskusja dotyczyła finansowania innowacji. Boksowali się: MATEUSZ BRZOZOWSKI – CEO OneMeter
oraz PAWEŁ PRZYBYSZEWSKI – Chief Product Officer, Startup Academy

Trzeci ring skupił się na tym – czym jest innowacja. WOJCIECH RACIĘCKI – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBR stanął oko w oko z Dr hab. Prof. PW AGNIESZKĄ SKALĄ  z Politechniki Warszawskiej.

Ostatni ring poświęcony był patentowaniu. O ochronie własności intelektualnej dyskutowali  PIOTR ZAKRZEWSKI –
Zastępca Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej raz em z JANEM SIKORĄ, założyciele Plente.

Klient najważniejszy     

W ramach odbywających się w czasie konferencji warsztatów dla startupów ich przedstawiciele mieli okazję  dowiedzieć się, jak skutecznie  pozyskać finansowanie na kolejne etapy rozwoju projektów i zaimplementować je w korporacji, a także poznać oczekiwania energetyki w zakresie innowacji.

Przedstawiciele branży zgodnie zapewniali, że polska energetyka poszukuje nowoczesnych rozwiązań, służących przede wszystkim usprawnieniu obsługi klientów, poprawiających sprawność i stopień wykorzystania sieci czy umożliwiających magazynowanie energii. Jednocześnie firmy sektora  liczą na krajowe startupy, a te – oczekując wsparcia finansowego – powinny oferować projekty z szansami na komercjalizację.

– To klient w energetyce jest teraz najważniejszy – przekonywała podczas warsztatów Kamila Koźbiał – Loba, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Innowacje. – Zmieniła się filozofia podejścia do klienta i do rynku.

Kamila Koźbiał – Loba podkreślała fakt radykalnych zmian w całym sektorze energetycznym w  ostatnim 10-leciu, w kontekście polityki klimatycznej, w efekcie której rezygnacja z paliw kopalnych jest przesądzona, a wdrażanie innowacji konieczne. Zdaniem  wiceprezes Enea Innowacje w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii i rosnącej liczby prosumentów energii szczególnego znaczenia nabierają innowacje, które usprawniają proces obsługi klientów. Wskazała również na konieczność rozwoju rozwiązań  w zakresie smart grid – systemów  inteligentnego opomiarowania a także magazynowania energii. – Nie da się na niestabilnych i niesterowalnych – z powodu pogody – źródłach zbudować bezpieczeństwa energetycznego, dlatego każdy projekt w zakresie magazynowani ma tak duże znaczenie dla nas – dodała.

Enea Innowacje oferuje współpracę startupom na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to typowa akceleracja, czyli projekty podlegają weryfikacji i ocenie kosztów, po czym – o ile uzna je za interesujące  – zapada decyzja o współpracy i dofinansowaniu. Ale w tym przypadku szczególnie ważną kwestią jest to, by projekty były zbieżne ze strategią Grupy Enea i jej celami. – Oczywiście możemy pomóc zweryfikować  i ukierunkować startupy, ale dla nas liczy się przede wszystkim przydatność projektu dla realizacji celów naszej firmy – mówiła Kamila Kamila Koźbiał – Loba.

Venture Capital to druga forma współpracy dla bardziej zaawansowanych przedsięwzięć . – Wówczas szukamy możliwości finansowania w ramach współpracy i innymi funduszami – mówiła  w czasie warsztatów Kamila Koźbiał – Loba.  I zapewniła, że Enea Innowacje współpracuje z ośrodkami badawczymi  dysponując jednocześnie  własnymi wykwalifikowanymi kadrami z doświadczeniem w branży, którzy mają duży wpływ na budowanie i wykorzystanie  potencjału projektów, ale też pozyskanie interesujących pomysłów.

Możliwości współpracy ze startupami analizuje także  KGHM Polska Miedź. Miedziowy potentat z jednej strony realizuje strategię w zakresie transformacji energetycznej, a jednocześnie jest producentem minerałów wyjątkowo potrzebnych do transformacji w skali globalnej.  Innowacyjnych rozwiązań poszukuje w obu tych obszarach. Zdaniem dyrektora Departamentu Projektów Transformacyjnych KGHM Polska Miedź Radosława Żydoka w Polsce transformacja energetyczna wiąże się  z wysokimi kosztami, ale walca polityki klimatycznej nie da się zatrzymać. Dlatego KGHM także  wyznaczył sobie konkretne cele, jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie własnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dla KGHM transformacja jest bardzo dużą szansą. – Nie tylko miedź ale i inne nasze metale będą potrzebne i wykorzystywane w fotowoltaice i turbinach wiatrowych czy autach elektrycznych, dla nas ten biznes będzie rósł – mówił dyrektor Żydok.

KGHM należy do największych odbiorców energii elektrycznej w kraju, zużywa jej około 3 TWh rocznie czyli mniej więcej tyle, co duże miasto. Stąd innowacyjne rozwiązania, dające możliwości oszczędzania są szczególnie istotne dla firmy. By zapewnić sobie przyszłość, KGHM ma plan dekarbonizacji. – Uznaliśmy jako firma, że w kolejnych latach dojrzeją technologie, które będzie można wprowadzać na duża skalę –
dodał dyrektor Żydok.

Wiceprezes Tauronu Patryk Demski wskazał na zaangażowanie firm sektora w pomoc swoim klientom – odbiorcom w zakresie transformacji energetycznej.  – Mamy klientów zarówno energochłonnych jak i mieszkających w starych blokach, jest ich najwięcej i właśnie dla nich potrzebujemy szczególnie nowoczesnych rozwiązań  – tłumaczył menadżer  energetycznej spółki.  – A im więcej przyłączonych źródeł odnawialnych, tym sieci są mniej sterowalne,   dlatego interesują nas projekty umożliwiające zarządzanie energią – dodał Patryk Demski.

Zdaniem wiceprezesa Turonu czasem na spotkaniach ze startupami powstaje wrażenie, że traktują współpracę tylko jako etap przejściowy, by móc rozwinąć projekt, a następnie sprzedać go z zyskiem za granicą.

Konferencja  Energy Innovation Day była okazją do prezentacji wybranych rozwiązań innowacyjnych dla branży. Swoje projekty przedstawiło osiem startupów (DAC, mPower Green Tech, NanoSci, Plan be Eco, Radium Energy, Solhotair, Termoelektrolizer, Water to Salt ) wybranych spośród kilkudziesięciu zgłoszonych na tegoroczną edycję Energy Innovation Day. Wśród nich były takie pomysły jak bateria wykorzystującej energię jądrową, narzędzie informatyczne umożliwiające określenie śladu węglowego małych i średnich podmiotów, słoneczny kolektor grzewczy, urządzenie do chłodzenia bez wykorzystania freonu, fotokatalityczny generator wodoru czy termoelektrolizer do wytwarzania wodoru z ciepła odpadowego.

Zwycięzcą pierwszej edycji ENERGY INNOVATION DAY 
została spółka mPower Green Tech za mobilne urządzenie do przetwarzania różnego rodzaju biomasy i odpadów, w efekcie czego otrzymuje się czystą energię elektryczną, ciepło oraz zielony wodór. I co istotne reaktor SynGen przekształca wszystkie smoły i zanieczyszczenia organiczne (lotne związki organiczne, substancje rakotwórcze, związki aromatyczne itp.) bez względu na poziom zanieczyszczeń w czysty gaz syntezowy.

Nagrodę – czek o wartości 20 tys. zł – ufundowała spółka  PKO TFI z Grupy PKO Banku Polskiego. – PKO TFI z uwagą obserwuje rynek innowacyjnych koncepcji, poszukując najlepszych projektów inwestycyjnych. Dziś poznaliśmy wiele ciekawych i ambitnych przedsięwzięć, które mają szansę zmieniać sektor energetyczny – powiedział wiceprezes zarządu PKO TFI Krzysztof Szubert, który wręczył nagrodę Prezesowi MPower Green Tech
Januszowi Przeorkowi oraz Profesorowi Albinowi Czernichowskiemu.

Warsaw

Banner 468 x 60 px