Log In

Dofinansowanie na zagospodarowanie historycznych obiektów elektrociepłowni w Siechnicach

Na liście beneficjentów drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znalazła się Gmina Siechnice, która złożyła wniosek o dofinansowanie prac przygotowujących do zagospodarowania historycznego obiektu siechnickiej elektrociepłowni.

Kompleks zabytkowych budynków Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach należący do wrocławskiej KOGENERACJI (Grupa PGE) został zaprojektowany na początku XX wieku. Elektrociepłownia ukończy swoją działalność w 2024 r. Wówczas jej rolę przejmie nowoczesna jednostka produkcyjna, wybudowana w sąsiedztwie przez Grupę PGE. Dzięki temu, że będzie ona zasilana gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tysiące ton, to jest o 61 procent. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Wzrośnie też moc cieplna nowej jednostki z 247 do 315 MWt, a moc elektryczna ze 100 do 179 MWe. 

W sierpniu br. z udziałem reprezentantów władz państwowych oraz lokalnych, a także Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przedstawicieli PGE Energia Ciepła i KOGENERACJI, odbyło się uroczyste podpisanie umowy powołującej spółkę Siechnice Nowa Energia sp z o.o. Ma się ona zająć rewitalizacją i nadaniem kompleksowi przemysłowemu EC Czechnica funkcji gospodarczych, naukowych, społecznych i kulturalnych po jego wyłączeniu z eksploatacji. Powołana przez KOGENERACJĘ oraz Gminę Siechnice spółka jest przykładem innowacyjnego podejścia administarcji samorządowej oraz spółki Skarbu Państwa do kwestii zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Polsce. 

Decyzją władz nowo powstałej spółki było złożenie wniosku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytkówo o dofinansowanie wykonania niezbędnych ekspertyz, badań oraz dokumentacji dla zakładu produkcyjnego EC Czechnica w kontekście przyszłych prac rewitalizacyjnych. Wniosek, pozytywnie zweryfikowany przez Gminę Siechnice, otrzymał rekomendację do przyznania dofinansowania przez zespół powołany przez Prezesa Rady Ministrów, w efekcie czego spółce przyznano na ten cel 390 000 złotych.

– Przyznane dofinansowanie wpłynie na obniżenie wydatków spółki z tytułu przyszłych prac związanych ze sporządzeniem ekspertyz i badań technicznych, konserwatorskich czy architektonicznych – wyjaśnia Bartosz Kawa, prezes zarządu Siechnice Nowa Energia. – Dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyczyni się również do tego, by zapobiec degradacji cennego zabytkowego kompleksu przemysłowego. Wierzymy, że ponad studwudziestoletnia infrastruktura zyska drugie życie i będzie służyć mieszkańcom, dając impuls do gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju tego miejsca – dodaje Bartosz Kawa.

– Decyzja  o przynaniu dofinansowania jest dla nas niezmiernie ważna. Siechnicka elektrociepłownia ma bogatą historię – rolą PGE jest tutaj dopisać ciąg dalszy, po tym, gdy  produkcja ciepła i energii elektrycznej zostanie przeniesiona do nowej jednostki wytwórczej. Wierzę, że przy tak dużym zaangażowaniu wszystkich partnerów będziemy szybko rozwijać ten projekt z korzyścią dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej – mówił Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Grzegorz Salwa, wiceprezes spółki Siechnice Nowa Energia, reprezentujący we władzach spółki Gminę Siechnice dodaje: – Jako pracownik samorządowy od lat zamuję się pozyskiwaniem środków zewnętrznych – stąd z dużą satysfakcją przyjąłem decyzję Pana Premiera o przynaniu dofinansowania na rzecz prac związanych z rewitalizacją terenów EC Czechnica. To ważny sygnał wskazujący na pozytywną ocenę  przez rząd współpracy pomiędzy Gminą Siechnice, KOGENERCJĄ S.A. i całą Grupą PGE S.A. Pomimo iż przyznana dotacja jest kwotą stosunkowo niewielką, rozpoczyna ona budowę „dotacyjnego CV” tego projektu i ufam, że otwiera drogę do pozyskania znacznie większych środków pochodzących z krajowych oraz unijnych programów dotacyjnych.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 418 MW i cieplnej 1 080 MW, które zaspokajają potrzeby grzewcze blisko połowy aglomeracji wrocławskiej.  KOGENERACJA S.A. od 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu. W Siechnicach w 2024 r. rozpocznie funkcjonowanie nowoczesna elektrociepłownia zasilana gazem, która zastąpi obecnie funkcjonującą jednostkę węglową, zapewniając bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystego powietrza.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jest Liderem Segmentu Ciepłownictwo, wydzielonego w oparciu o Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE oraz liderem zielonej transformacji. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od roku 2030 ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px