Log In

TAURON zbuduje szesnastą farmę wiatrową

Farma Sieradz o łącznej mocy 24 MW to najnowszy zielony projekt TAURONA. Pierwsza energia elektryczna z tej elektrowni popłynie już w 2025 roku. 

Farma wiatrowa Sieradz będzie się składać z ośmiu turbin, w tym sześciu turbin o mocy 3,3 MW oraz dwóch o mocy 2 MW każda. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwą wysoką produktywność farmy określoną na poziomie 3277 MWh/MW/rok. Przy takiej produktywności farma pokryje zapotrzebowanie 39 tysięcy gospodarstw domowych. Farma zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim w gminie Wróblew.

– Farmy wiatrowe mają odgrywać kluczową rolę w miksie wytwórczym TAURONA w perspektywie końca dekady. Łącznie z farmą Sieradz w budowie mamy pięć farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 160 MW i dwie farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW. W fazie analizy inwestycyjnej znajduje się kolejne kilkanaście projektów OZE – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Zakupiony projekt  farmy wiatrowej posiada już pozwolenie na budowę, co pozwoli na szybką realizację przedsięwzięcia. Inwestycję będzie realizowała spółka TAURON Zielona Energia.

– Pierwsze prace przygotowawcze ruszą z początkiem 2024 roku. Z kolei do końca I kwartału 2024 planujemy rozpocząć ścisłe roboty budowlane, druga połowa przyszłego roku zakończy się gotowymi fundamentami oraz przygotowaniem transportu turbin. Pierwsze napięcie planujemy podać w trzecim kwartale 2025 roku, a oddanie do eksploatacji w pełni funkcjonującej farmy nastąpi do końca przyszłego roku – przedstawia harmonogram prac Wojciech Więcławek, prezes spółki TAURON Zielona Energia.

W fazie budowy, oprócz farmy Sieradz, znajdują się też cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 140 MW. Trzy z nich zostaną uruchomione w przyszłym roku – Mierzyn o mocy 58 MW, Gamów o mocy 33 MW i Warblewo o mocy 30 MW. Pierwszy prąd z farmy Nowa Brzeźnica (20 MW) popłynie natomiast w 2025 roku.

Strategiczny Zielony Zwrot 

Budowa farm elektrowni wiatrowych jest istotnym elementem realizacji Zielonego Zwrotu.  TAURON eksploatuje dziś jedenaście farm wiatrowych. To instalacje w Majewie, Piotrkowie, Zagórzu, Wicku, Marszewie, Lipnikach, Śniatowie, Mogilnie, Inowrocławiu, Dobrzyniu i Gołdapi o łącznej mocy 417 MW. 

TAURON eksploatuje dziś trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 56 MW (w Jaworznie, Choszcznie i Mysłowicach), a w budowie znajduje się farma Proszówek o mocy 55 MW oraz drugi etap farmy w Mysłowicach o mocy około 60 MW.

Łączna moc zainstalowana w OZE wyniosła 606 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 56 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych). Zgodnie z założeniami strategii, w 2030 roku Grupa będzie dysponować 1100 MW w farmach wiatrowych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px