Log In

Piotr Naimski sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło

Piotr Naimski objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Piotr Naimski,

Urodził się 2 lutego 1951 w Warszawie. Uczęszczał do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie, był harcerzem a potem komendantem 1 Warszawskiej Drużyny  Harcerzy im. Romualda Traugutta “Czarna Jedynka”. Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w roku 1981.

Po wydarzeniach czerwca 1976 brał udział w organizowaniu pomocy dla represjonowanych robotników Radomia i Ursusa. Należał do założycieli Komitetu Obrony Robotników. Blisko współpracował z Antonim Macierewiczem (współdziałali m.in. w “Czarnej Jedynce” oraz w tzw. Gromadzie Włóczęgów, a także w redakcji drugoobiegowego miesięcznika “Głos”). W latach 1980–1981 zasiadał w radzie programowej Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze NSZZ “Solidarność”. W 1981 wyjechał na stypendium naukowe do Nowego Jorku, podczas pobytu w USA był współorganizatorem Komitetu Pomocy “Solidarności” w Nowym Jorku. Po powrocie do Warszawy w lipcu 1984 wrócił do pracy w redakcji pism “Głos” i “Wiadomości dnia”.

Po powołaniu Antoniego Macierewicza na stanowisko ministra spraw wewnętrznych rozpoczął pracę w tym resorcie. Od 1 lutego do 5 czerwca 1992 kierował Urzędem Ochrony Państwa. Brał udział w realizacji uchwały sejmowej wzywającej rząd do ujawnienia współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Odszedł ze stanowiska po dymisji rządu Jana Olszewskiego. W latach 1992–1996 był prezesem Klubu Atlantyckiego. Od 1999 do 2001 pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa w gabinecie politycznym premiera Jerzego Buzka. W latach 1996 do 2009 był wykładowcą oraz prodziekanem Wydziału Studiów Politycznych w WSB-NLU w Nowym Sączu.

Od 23 listopada 2005 do 5 listopada 2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do Polski. W 2008 został doradcą szefa BBN i członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. Po śmierci Lecha Kaczyńskiego zrezygnował z tych funkcji. Później został doradcą w konserwatywnym think tanku New Direction utworzonym w Brukseli przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W 2011 był jednym z członków założyciel Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W październiku 2011 został wybrany posłem na Sejm z listy Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px