Log In

Minister Tobiszowski: przygotujemy kompleksowy program dla górnictwa węgla brunatnego

Przygotowanie kompleksowych rozwiązań wymaga nakładu pracy wszystkich zaangażowanych w ten proces stron. Liczę, że nasza dzisiejsza dyskusja stanowić będzie punkt wyjścia do prac nad Programem dla górnictwa węgla brunatnego – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, który odbył się 29 lipca 2016 r. w Warszawie.

Jednym z punktów spotkania Zespołu było wprowadzenie do programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego. – Chcemy w formule trójstronnej dokonać analizy i diagnozy stanu górnictwa węgla brunatnego w Polsce. Jest to zadanie, wymagające analizy wielowątkowej, która podobnie jak w przypadku węgla kamiennego, musi być rozpatrywana w perspektywie długofalowej – podkreślił wiceminister Tobiszowski. Dodał także, że diagnoza musi  obejmować uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rynków węglowych, znaczenie węgla na świecie i w Europie, a także jego wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Prace nad Programem będą odbywały się w podzespole w skład którego wejdą przedstawiciele Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego: strona społeczna, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii.

Warsaw

Banner 468 x 60 px