Log In

Tauron zmodernizował największy GPZ w Krakowie

Tauron Dystrybucja przebudował i unowocześnił Główny Punkt Zasilania (GPZ) Wanda, który jest największą stacją energetyczną na terenie aglomeracji krakowskiej. Modernizacja jednego z podstawowych węzłów energetycznych w regionie poprawia bezpieczeństwo dostaw energii, a także umożliwia przyłączenie kolejnych klientów.
Wanda została wybudowana w 1974 r. i przed modernizacją zasilała liniami 110 kV przede wszystkim hutę ArcelorMittal – obiekt o ogromnym zapotrzebowaniu na moc. Po przebudowie gwarantuje nie tylko zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii dla huty, ale także możliwość rozwoju terenów inwestycyjnych. Stacja energetyczna zlokalizowana jest w Nowej Hucie, na obszarze industrialnym i przewidzianym do rewitalizacji. W okolicy już powstały nowe obiekty i są planowane kolejne inwestycje, które będą wymagały zapewnienia dostaw energii. Modernizacja stacji była więc związana z realizacją umów o przyłączenie dla m.in. Elektrowni Parowej, Podstacji Trakcyjnej Podłęże, a także Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. W sumie to ponad 25000 kW. W przypadku tego ostatniego podmiotu, stacja jest miejscem przyłączenia do sieci energetycznej, ale również i odbioru energii elektrycznej powstającej w wyniku spalania śmieci.

– Modernizacja stacji objęła dużą ilość urządzeń i stanowiła dla nas spore wyzwanie, ponieważ odbywała się na obiekcie czynnym, który zasila strategiczne obiekty huty. Nie mogliśmy sobie pozwolić na nawet czasowe ograniczenie dostaw energii dla zakładu, bo mogłoby to zakłócić jego procesy technologiczne – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Dystrybucja.

Od strony technicznej stacja Wanda jest połączeniem 2-systemowej rozdzielni 220 kV (będącej własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych) i 3-systemowej rozdzielni 110 kV, której właścicielem jest TAURON Dystrybucja. Prace objęły rozbudowę rozdzielni 110 kV o dodatkowe cztery pola oraz rozbudowę obwodów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Poza tym powstały dwa stanowiska transformatorowe dostosowane do transformatorów o mocy 40 kVA, przebudowany został budynek główny, w którym zamontowano nową rozdzielnicę 15 kV, zmodernizowano akumulatornię i wymieniono baterie akumulatorów.

Tauron poprawił również stan poza energetycznej infrastruktury na tamtym obszarze. W ramach modernizacji Wandy zostały wybudowane drogi dojazdowe do transformatorów oraz zmodernizowano istniejący układ drogowy oraz oświetlenie zewnętrzne.

Warsaw

Banner 468 x 60 px