Log In

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłaszanych przez gminy

W 2017 roku podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ogłosiły ponad 1700 przetargów na zakup energii elektrycznej. Zamówiono w ten sposób 12 218 GWh (12,2 TWh). Najwięcej przetargów wygrał Tauron.
W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226,8 GWh energii elektrycznej. Są wśród nich budynki Komendy Głównej Policji, Archiwum Państwowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przetarg dotyczył 1 376 punktów poboru energii elektrycznej.

– Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie największej ilości wygranych przetargów na energię elektryczną w kraju to między innymi efekt naszego sprawnego modelu biznesowego do wyliczania i proponowania naszym klientom optymalnej ceny energii elektrycznej. Wyniki przetargów publicznych potwierdzają, że oferty Taurona w zakresie prądu lub gazu są doceniane przez rynek, co daje też pozytywną perspektywę stabilizowania źródeł przychodów oraz realizacji naszych ambitnych planów sprzedażowych – mówi Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu Taurona Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.

Tauron zwraca uwagę, że jego spółka sprzedażowa odniosła sukcesy także w przetargach organizowanych przez gminy oraz grupy zakupowe złożone z jednostek samorządu terytorialnego. Była wśród nich m.in. Grupa Zakupowa Lubin, która zamówiła 226,9 GWh oraz Gmina Wrocław, której Tauron dostarczy ponad 131 GWh energii elektrycznej.

Spółka wygrywała również w ubiegłym roku przetargi ogłaszane przez inne podmioty publiczne. Dla przykładu Port Lotniczy w Warszawie zamówił 172, 3 GWh, a grupa zakupowa, w skład której weszły m.in. porty morskie w Szczecinie, blisko 168 GWh energii.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px