Log In

Klaster energii. Sposób na rozwój energetyki w pięciu gminach województwa łódzkiego

Własna produkcja energii i samowystarczalność energetyczna to jeden z celów klastra energii, który utworzą gminy Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz i Rzeczyca.

Gminy będą tworzyć go we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Samorządy i politechnika podpisały właśnie list intencyjny w sprawie utworzenia tego klastra.

Gminy będą wspólnie dążyć m.in. do redukcji emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej – poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby energetyczne, a w szczególności o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).
Według prodziekan ds. współpracy i rozwoju Sylwii Całus z Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej klaster energii to mechanizm pozwalający na rozwój energetyki w lokalnym i regionalnym wymiarze, uwzględniającym system zarządzania popytem energią.

W jego ramach możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej zarówno z paliw konwencjonalnych, jak i z odnawialnych źródeł, produkcja ciepła z OZE i z energii konwencjonalnej, wytwarzanie paliw gazowych, płynnych, obrót energią elektryczną, sprzedaż energii lub paliw odbiorcom końcowym oraz magazynowanie energii i jej nośników.

– Klastry energetyczne, oczywiście pod warunkiem spełnienia konkretnych warunków, dają dużo większe możliwości rozwoju miasta, ponieważ dużo lepiej oceniane są projekty kogeneracji energetycznej, w ogóle projekty energetyczne, przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Bardzo się cieszę, że ten list podpisało tyle samorządów, ale mam nadzieję, że to jest początek, wszyscy mogą jeszcze do nas przystąpić – podkreśla prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

Tomaszów Mazowiecki – m.in. dzięki opracowanemu wcześniej przez Politechnikę Częstochowską raportowi – jest spośród uczestników klastra najbardziej zaawansowany w pracach nad projektem gminy samowystarczalnej energetycznie.

– Rząd zapowiadał, że część środków będzie dedykowana tym samorządom, które podejmą wyzwanie gmin samowystarczalnych energetycznie, podejmą wyzwania porozumień klastrowych i to na pewno ułatwi nam drogę, aby sięgnąć po 80- czy 85-procentowe dofinansowanie, które w konsekwencji spowoduje, że mieszkańcy będą ponosić mniejsze koszty, a gmina w pewnym momencie będzie samowystarczalna energetycznie – mówi prezydent Marcin Witko.
Do działania w ramach Klastra zostaną zaproszeni także lokalni przedsiębiorcy. Zdaniem burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa ta forma współpracy otworzy gminom nowe możliwości dofinansowania rozwoju sektora energii odnawialnej.

– Mamy zainteresowanych przedsiębiorców, którzy chcą przystąpić do klastra; jest on korzystny zarówno dla przedsiębiorców produkujących energię, jak i dla podmiotów odbierających energię, ale również dla nas jako samorządu, ponieważ w perspektywie daje obniżenie kosztów funkcjonowania – zaznacza wójt Rzeczycy Marek Kaźmierczyk. – Jest to możliwość wspólnego osiągnięcia sukcesu i rozwoju naszych lokalnych społeczności.(PAP)

Ministerstwo Energii przyznało 33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. 10 najlepszych otrzymało Certyfikat z wyróżnieniem. Miano Lidera w Konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, który otrzymał maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Lista klastrów, które uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

1. Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego – Lider

Certyfikaty z wyróżnieniem (lista alfabetyczna):

2. Białogardzki Klaster Energii

3. energyREGION Michałowo

4. Karkonoski Klaster Energetyczny

5. Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

6. Klaster Energii Serce Podhala

7. Olecki Klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej „ZIELONE OLECKO”

8. Siemiatycki Klaster Energii

9. Słupski Klaster Bioenergetyczny

10.  Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Certyfikat (lista alfabetyczna)

11.  Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej

12.  Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa

13.  Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego

14.  Brzeski Klaster Energii Odnawialnej

15.  Energetyczny Klaster Oławski EKO

16.  Klaster Energia Dolina Zielawy

17.  Klaster Energii „Powiatu Przysuskiego”

18.  Klaster Energii Południowe Podlasie

19.  Klaster Energii Zielony Pierścień  Tarnowa

20.  Klaster Mazurska Energia

21.  Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie

22.  Konecki Klaster Energetyczny

23.  Kwidzyński Klaster Energii

24.  Południowo-Zachodni Klaster Energii

25.  Przechlewski Klaster Energii

26.  Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej

27.  Siedlecki Klaster Energii (Lider Gmina Kotuń)

28.  Siedlecki Klaster Energii (Lider Miasto Siedlce)

29.  Sochaczewski Klaster Energii

30.  Tarnowski Klaster Energii

31.  Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej

32.  Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

33.  Zielona Generacja Nowy Targ

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px