Log In

KE podała ile uprawnień do emisji trafi do rezerwy stabilizacyjnej

Komisja Europejska opublikowała we wtorek informację na temat całkowitej liczby uprawnień do emisji dwutlenku węgla będących w obiegu rynkowym oraz liczby uprawnień przeznaczonych do przekazania do rezerwy stabilizacyjnej.

 

Z danych opublikowanych przez KE wynika, że w obiegu na europejskim rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest prawie 1,655 mld jednostek EUA.

Zgodnie z wcześniej ustalonymi regulacjami łączna liczba uprawnień będących w obiegu stanowi podstawę określania poziomu tzw. rezerwy stabilności rynkowej (MSR) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który to mechanizm będzie funkcjonował od stycznia 2019 r. Uprawnienia będą przekazywane do MSR dopóki łączna liczba uprawnień będących w obiegu będzie przekraczała poziom 833 milionów jednostek EUA.

Jak podała KE, wolumen aukcji na pierwsze osiem miesięcy 2019 r. ma zostać zmniejszony o 265 mln uprawnień, które trafią do rezerwy stabilizacyjnej. Wolumen uprawnień, które mają trafić do rezerwy stanowi 16 proc. całkowitej liczby uprawnień będących w obiegu rynkowym.

Następną informację o liczbie uprawnień w obiegu rynkowym KE ma przedstawić do 15 maja 2019 r. Wówczas też zostanie określony wolumen uprawnień, które trafią do rezerwy w pozostałych miesiącach 2019 r. i w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2020, czyli na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px