Log In

INNOWACYJNY PROGRAM DEMONSTRACYJNY

METI przyznaje grant na „projekt demonstracyjny dla wirtualnej elektrowni wykorzystującej zasoby energii konsumenckiej (Projekt Aggregator V2G)”

Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Infrastruktury Japonii (METI) wybrało siedem firm do udziału w Otwartej Inicjatywie na rzecz Innowacji (SII). Japoński rząd przyzna tym firmom granty, które mają umożliwić sfinansowanie budowy ”Projektu demonstracyjnego wirtualnej elektrowni wykorzystującej zasoby energii konsumenckiej (projekt Agregator V2G) „. Inwestycję realizować będą takie firmy jak: Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO), TEPCO Energy Partner, Inc., TEPCO Power Grid, Inc., Hitachi Systems Power Service, Ltd., Mitsubishi Motors Corporation ( MMC), SHIZUOKA GAS Co., Ltd. oraz Hitachi Solutions, Ltd. Projekt ma na celu zbudowanie systemu przekazu energii w technologii pojazd-sieć (V2G), oraz stworzenia modelu biznesowego, który wykorzystuje możliwości magazynowania energii elektrycznej przez wiele pojazdów typu EV/PHEV. Ma także umożliwić regulowanie zapotrzebowania na energię oraz jej wymianę między siecią energetyczną a pojazdami elektrycznymi.

Zasady projektu
Japonia promuje rozwój i ekspansję odnawialnych źródeł energii jako środka służącego do redukcji gazów cieplarnianych. Jednak korzystanie z energii słonecznej i innych źródeł odnawialnych ujawniło szereg problemów, które mają wpływ na stabilne funkcjonowanie sieci energetycznej, w tym wahania produkcji i generowanie nadwyżki mocy, którą mogą powodować źródła energii odnawialnej. Stabilizacja sieci energetycznej wymaga wykorzystania mocy cieplnej, ale wiąże się to z kosztami posiadania i utrzymywania dodatkowych elektrowni. Z tego powodu projekty tworzenia wirtualnych elektrowni (VPP)* są promowane jako nowe działanie społeczne, które przy niskich kosztach, zapewnia zrównoważone zużycie odnawialnych źródeł energii i stabilność sieci energetycznej.
Mając to na uwadze, pojawiła się koncepcja efektywnego wykorzystania akumulatorów pojazdów EV / PHEV, które w niedługiej przyszłości posiadać będzie coraz więcej użytkowników, jako zasobów wirtualnych elektrowni VPP. Najpierw jednak należy rozwiązać kilka problemów takich jak: zastosowanie technologii V2G, która wykorzystuje dużą liczbę pojazdów elektrycznych EV/PHEV; modernizacja powiązanych systemów; rozwój stabilności sieci energetycznej, tak aby była ona zgodna z potrzebami w zakresie mobilności EV / PHEV.

Zarys projektu demonstracyjnego
Siedem wymienionych wyżej firm będzie działać na rzecz stworzenia modelu biznesowego V2G, którego celem będzie zachęcanie do zrównoważonego stosowania odnawialnych źródeł energii i stabilizacji sieci energetycznej. W 2018 roku firmy stworzą środowisko testowe i przeprowadzą testy walidacyjne w oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu technologii V2G.

Wartość społeczna projektu
Projekt „Agregator V2G” jest modelem biznesowym służącym do zaadaptowania technologii V2G w społeczeństwie oraz rozwiązywania problemów związanych z energią elektryczną i środowiskiem naturalnym poprzez promowanie odnawialnych źródeł energii. Siedem firm chce ustanowić zbiorczą funkcjonalność V2G, budując systemy, które efektywnie wykorzystują akumulatory pojazdów EV / PHEV.

*1 Siedem firm
Główny Koordynator projektu: Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO)

Uczestnicy projektu demonstracyjnego – 4 firmy:

TEPCO Energy Partner, Inc.
TEPCO Power Grid, Inc.
Mitsubishi Motors Corporation
Hitachi Systems Power Service, Ltd.

Wykonawcy źródeł energii – 2 firmy:

Hitachi Systems Power Service, Ltd.
SHIZUOKA GAS Co., Ltd.

*2 Wirtualna elektrownia (VPP): Rozproszona elektrownia oparta na chmurze, wykorzystująca technologię informacyjną do kumulowania mocy z różnych rozproszonych zasobów energii i funkcjonująca tak, jakby była fizyczną elektrownią.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px