Log In

NCBR ogłosiło kolejny przetarg na elektryczne autobusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało w poniedziałek ogłoszenie o postępowaniu na opracowanie i dostawę innowacyjnych bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. To drugie postępowanie w tej sprawie, poprzedniego nie udało się sfinalizować podpisaniem umowy z wykonawcą.
Jak wynika z treści ogłoszenia głównym przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów bezemisyjnych kategorii M3 (autobus) niedostępnych na rynku, wyposażonych w moduły bateryjne lub w moduły bateryjne doładowywane z range extendera wodorowego. Zamówienie przewiduje też świadczenia poboczne, które są niezbędne dla przeprowadzenia pełnego procesu badawczo-rozwojowego docelowych pojazdów. Szacunkowa wartość zamówienia (netto) wynosi prawie 2,712 mld zł, a termin jego realizacji upływa z końcem 2023 roku.

Postępowanie zostało poprzedzone dialogiem technicznym, który trwał około trzech tygodni i zakończył się 10 lipca. Celem dialogu technicznego było pozyskanie wskazówek i informacji niezbędnych do określenia opisu przedmiotu zamówienia postępowania oraz sformułowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym również warunków kontraktowych. Do udziału w tym procesie zgłosiło 18 podmiotów, w tym liczący się na rynku krajowym i zagranicznym, producenci autobusów napędem elektrycznym.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zainteresowane podmioty mogą składać do12 sierpnia. NCBR przewiduje, że do 27 sierpnia wyśle wybranym kandydatom zaproszenia do składania ofert. Zmówienia ma być realizowane w dwóch fazach: B+R i wdrożeniowej. Do zawarcia umowy i wykonania pierwszego etapu fazy B+R ma być dopuszczonych nie więcej niż 10 wykonawców wyłonionych w postępowaniu. Faza ta będzie podzielona na dwa etapy, na zakończenie których partnerzy będą zobowiązani przedstawić wynik prac do oceny jakościowej, technicznej i ekonomicznej Do etapu drugiego tej fazy ma być dopuszczonych nie więcej niż 7 partnerów, a jej wynikiem ma być seria próbna, po jednej sztuce każdego opracowanego typu.

Ogłoszone w tym tygodniu postępowanie, to już drugie podejście NCBR do wyłonienia wykonawcy, który opracuje i dostarczy innowacyjne, bezemisyjne pojazdy transportu publicznego. Pierwsze postępowanie w tej sprawie NCBR ogłosił w styczniu ubiegłego roku, ale 10 czerwca br. zostało one zakończony unieważnieniem postępowania. Konsorcjum Ursus Bus, które wygrało postępowanie zostało z niego wykluczone, bo nie dostarczyło wymaganych dokumentów.

Zgodnie z założeniami programu NCBR, jego wynikiem ma być produkcja innowacyjnego, niedostępnego obecnie na rynku, a dostępnego kosztowo bezemisyjnego pojazdu zbiorowego transportu miejskiego, który zostanie dostosowany do potrzeb jego użytkowników. Wcześniej NCBR podpisało porozumienie z samorządami, do których ma trafić kilkaset takich pojazdów. CIRE.PL

Warsaw

Banner 468 x 60 px