Log In

Pół wieku elektrowni wodnej we Włocławku

Największa przepływowa elektrownia wodna w Polsce od uruchomienia w 1969 roku wyprodukowała już ponad 37 TWh energii elektrycznej. Obiekt wytwarza ponad 20 proc. energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Elektrownia jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim.

– Jesteśmy dumni, że tak ważna inwestycja służy społeczeństwu od lat. Jednocześnie Energa pracuje nad tym, aby powstawały kolejne moce wytwórcze w odnawialnych źródłach energii. Obchodząc jubileusz pięćdziesięciolecia obiektu, który jest wyjątkowym obiektem inżynieryjnym w naszym kraju, składamy najlepsze życzenia pracownikom i kadrze dbającej o jego funkcjonowanie – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energi OZE.

O EW Włocławek

Elektrownia Włocławek (na używanie takiej nazwy Spółka otrzymała zgodę Rady Miasta Włocławka) z mocą instalowaną ponad 160 MW i produkcją energii średnio 750 GWh rocznie, jest największą przepływową elektrownią wodną w Polsce. Wytwarzane jest tu ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Pozwala to uniknąć spalania ogromnych ilości węgla i wszystkich związanych z tym niekorzystnych skutków ekologicznych. Hydroelektrownia we Włocławku jest jednocześnie największym obiektem OZE w Grupie Energa.

Pozwala to uniknąć spalania ogromnych ilości węgla i wszystkich związanych z tym niekorzystnych skutków ekologicznych. Elektrownia Włocławek jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich gospodarstw domowych w województwie kujawsko – pomorskim.

Elektrownia we Włocławku została oddana do użytku w 1969 roku. W elektrowni wodnej Włocławek zainstalowano sześć pionowych hydrozespołów z turbinami Kaplana typu PŁ 661-W-800, produkcji byłego ZSRR (Charkowskij Turbinnyj Zawod w Charkowie). Roczna produkcja energii elektrycznej w latach 1972-2019 waha się w granicach 588 do 1 102 GWh. 

Dane techniczne elektrowni

 • Moc zainstalowana hydrozespołu: 26,7 MW
 • Napięcie znamionowe generatora: 10,5 kV
 • Prąd znamionowy generatora: 1750 A
 • Prąd wzbudzenia: 1320 A
 • Przełyk znamionowy turbiny: 365 m3/s
 • Spad znamionowy: 8,8 m
 • Dopuszczalny zakres spadów: 5,25 -12,75 m
 • Transformatory blokowe: 72 MVA/10,5kV/110kV
 • Transformatory potrzeb własnych: 1250kVA
 • Moc instalowana elektrowni: 160,2 MW
 • Całkowity przełyk instalowany: 2100 m3/s
 • Prędkość obrotowa hydrozespołu: 57,7 obr/min
 • Całkowity ciężar hydrozespołu: 1200 ton
 • Rzędna piętrzenia: 57,30mn.p.m. 
 • Średnia roczna produkcja: 739GWh
Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px