Log In

Ponad 25 milionów unijnego dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pieszych

8 października 2020 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego umowę o dofinansowanie unijne dla projektu „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów”.

– Dofinansowanie ze środków europejskich programu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to ważny sygnał. Jesteśmy przekonani, że działania podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego doprowadzą do zmniejszenia liczby ofiar wypadków z udziałem pieszych oraz wypadków spowodowanych nadmierną prędkością – powiedział minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk.

W ramach projektu zakłada się realizację kampanii społecznej dotyczącej ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przy wchodzeniu na przejście, a także realizacja kampanii społecznej na rzecz ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości. Działania edukacyjne obejmą cały kraj, a kampania emitowana będzie w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w Internecie.- Jesteśmy przekonani, że działania podjęte przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury doprowadzą do zmniejszenia liczby ofiar wypadków z udziałem pieszych oraz wypadków spowodowanych nadmierną prędkością – stwierdził sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizowane kampanie mają wymiar edukacyjno-informacyjny, co będzie miało wpływ na zmianę zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Łączna wartość projektu to ponad 30 mln złotych. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 25 mln złotych. 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px