Log In

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński o biznesie w obliczu zmian klimatu

„Inwestycje w zieloną gospodarkę są ogromną szansą na dokonanie jakościowego i technologicznego przełomu w polskiej gospodarce” – zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas dyskusji „Biznes w obliczu zmian klimatu”. Spotkanie, które odbyło się 22 stycznia 2021 r., zostało zorganizowane przez Młodzieżową Radę Klimatyczną w ramach cyklu „Porozmawiajmy o klimacie”.

Jak podkreślił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga zintegrowanych i nowoczesnych rozwiązań w wielu dziedzinach.

„Innowacyjne technologie, które z dnia na dzień stają się coraz bardziej dostępne i korzystne cenowo, mogą przyspieszyć działania na rzecz ochrony środowiska. Ich efektywne i odpowiednie wykorzystanie może znacząco przyspieszyć postęp realizacji celów ochrony klimatu” – powiedział.

„Mamy świadomość, że zwiększanie nakładów na zieloną gospodarkę oraz kosztowne inwestycje można przeprowadzać jedynie w stabilnym otoczeniu regulacyjnym, dlatego skupiamy się w swych działaniach na opracowaniu strategii oraz odpowiednich regulacji umożliwiających transformację, uwzględniającą krajowe uwarunkowania” – wyjaśnił.

Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, propagowanie przez UE ambitnych działań na rzecz klimatu nie powinno prowadzić do ucieczki emisji i zmniejszonych ambicji w innych miejscach, ale raczej zachęcać globalnych partnerów do produkcji w sposób bardziej przyjazny dla klimatu.

„Niepokojąca jest sytuacja, w której ciągłe krajowe redukcje współistnieją z jednoczesnym zwiększonym importem wysokoemisyjnych produktów, które wydają się być sprzeczne z duchem Porozumienia paryskiego. Przemysł unijny, w tym Polska, musi spełnić wiele wymagań i norm w UE, aby zapewnić czyste środowisko i walczyć ze zmianami klimatycznymi, dlatego, aby nie dopuścić do ucieczki branży poza UE, należy dołożyć wszelkich starań, by handlowi partnerzy UE również wdrażali takie standardy. UE powinna dążyć do ochrony strategicznych gałęzi przemysłu i surowców w Europie oraz unikać ucieczki emisji i zależności od dostaw z krajów trzecich” – dodał.

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zaznaczył także, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wspierać przedsięwzięcia nowoczesne i innowacyjne, które tworzą wartość dodaną i przyspieszą wzrost gospodarczy.

„Inwestycje w zieloną gospodarkę są ogromną szansą na dokonanie jakościowego i technologicznego przełomu w polskiej gospodarce. Europejski Zielony Ład to nie tylko strategia polityczna, ale fundamentalna zmiana myślenia na temat aktywności gospodarczej polskich firm oraz szansa na zmiany technologiczne i społeczne z zachowaniem ich konkurencyjności” – zauważył.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w tym celu opracowany został projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, który przedstawia kompleksowo wizję odbudowy i transformacji polskiego sektora, w sposób wprowadzający nasz kraj na ścieżkę dążenia do neutralności klimatycznej.

„Poprzez transformację energetyczną Polski, chcemy wykorzystać potencjał dla rozwoju nowych gałęzi przemysłu, stymulować  dalsze przyśpieszenie rozwoju OZE  oraz  rozwój rynku prosumentów. Chcemy także tworzyć nowe nisze dla rozwoju firm związane z zeroemisyjnym transportem, standardami w budynkach zeroemisyjnych czy transformacją budownictwa. To wszystko to potężne zmiany, które otwierają przestrzeń dla małych i średnich firm. Ale obszary transformacji dają szansę rozwoju także większym przedsiębiorcom, którzy będą mogli wykorzystać gigantyczne filary, tj. energetyka wiatrowa czy energetyka jądrowa” – podkreślił.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px