Log In

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA inwestuje w słoneczne dachy

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA kontynuuje wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych. Przy Elektrociepłowni Zofiówka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa w Jastrzębiu-Zdroju zakończona została właśnie budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Instalacja dla Elektrociepłowni Zofiówka powstała na terenie parkingu dla samochodów osobowych. Obejmuje wiaty solarne (moc instalacji to około 30 kW) oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Umieszczenie paneli słonecznych na zadaszeniu pozwoliło zachować powierzchnię parkowania dla pracowników i gości Elektrociepłowni; na parkingu znajduje się 70 miejsc, w tym 10 zlokalizowanych pod wiatami. Dostęp do punktu ładowania pojazdów zostanie otwarty także dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

– Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA działa na wielu płaszczyznach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, zarówno w obszarze energetyki przemysłowej, jak i rozproszonej. Niezależnie od kierunku działań, naszym priorytetem jest zmierzanie ku nowoczesnym, przyjaznym środowisku inwestycjom – mówi Jarosław Maślany prezes Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA SA. – W tym  roku na terenie warszawskiej Ciepłowni Kawęczyn ruszyła budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy blisko 1 MWe.  Instalacja fotowoltaiczna dla EC Zofiówka nie jest więc pierwszym tego typu projektem i potwierdza nasze plany względem dalszego, przyjaznego okolicznym mieszkańcom rozwoju Grupy.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa z Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA, będąca właścicielem obiektów, montuje podobne rozwiązania przy innych instalacjach wytwórczych spółki. Na dachach obiektów przemysłowych na terenie elektrociepłowni w Raciborzu oraz w Żorach pod koniec  2021 roku zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 60 kW.

Realizowany projekt w Jastrzębiu-Zdroju to kolejne tego typu przedsięwzięcie na terenach należących do Grupy Kapitałowej PGNiG.

W ramach działań na rzecz optymalizacji energetycznej oraz neutralizacji wpływu eksploatacji obiektów na środowisko PGNiG planuje z własnych nieruchomości przeznaczyć ponad 35 ha gruntów oraz ponad 76 tys. m2 powierzchni dachowej na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px