Log In

Węgiel. Już po zmierzchu …

Publikacja Michała Wilczyńskiego, która ukazała się w Bibliotece Źródłowej Energetyki Prosumenckiej – www.klaster3z20.pl.

Podsumowanie.

„Burzliwe uprzemysłowienie, które dokonało się zwłaszcza w XIX wieku i pierwszej po- łowie XX wieku możliwe było dzięki wykorzystaniu węgla kamiennego do wytwarzania pary a później energii elektrycznej. W drugiej dekadzie XXI wieku wiele faktów wskazuje na
zmierzch epoki węgla. Zasobność złóż węgla w różnych częściach świata nie może być ar- gumentem za kontynuowaniem “epoki węglowej”. Przecież epoka kamienia (paleolit I neolit) nie skończyła się dlatego, że zabrakło kamienia. Człowiek doskonalił technologie i swoje narzędzia i dochodził do kolejnych epok; brązu, żelaza etc. Współcześnie, w ciągu życia jednego pokolenia dokonał się gigantyczny skok technologiczny i cywilizacyjny; od suwaka logarytmicznego do lotów kosmicznych, superkomputerów, nowych wcześniej nie znanych materiałów. Także w świadomości ludzi dokonują się zmiany w myśleniu o otaczającym nas środowisku i naszym w nim miejscu. Coraz częściej dostrzegamy relacje naszego zdrowia, poczucia komfortu ze stanem środowiska. Coraz więcej ludzi nie godzi się na dewastację zasobów środowiska, z którym współistniejemy. Grupy ludzi, naukowcy potrafią wyjść poza myślenie “tu i teraz” i ostrzegać przed tym co nas czeka za 20 – 30 lat. Przykładem tego jest działanie dla ochrony klimatu. Spalanie węgla kamiennego I brunatnego w tej cywilizacyjnej transformacji się nie mieści.”

Screen shot 2015-12-27 at 1.44.37 PM

 

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

1 Comment

  1. Michał Kwiatkowski

    nareszcie ktoś odważył się napisać prawdę o nierentownym górnictwie w Polsce!!!

Warsaw

Banner 468 x 60 px