Log In

Zmiany w zarządzie Enei

W czwartek 21 stycznia rada nadzorcza Enei podjęła uchwały w sprawie powołania dwóch członków zarządu ze skutkiem od dnia 15 lutego – poinformowała spółka w dzisiejszym komunikacie.

Do zarządu Enei z dniem 15 lutego wejdą Piotr Adamczak – na stanowisko członka zarządu ds. handlowych oraz Mikołaj Franzkowiak – na stanowisko członka zarządu ds. finansowych.

Jednocześnie spółka poinformował, że dniem powołania nowego członka zarządu ds. handlowych wygasa delegacja do czasowego pełnienia tej funkcji przez członka rady nadzorczej, Sławomira Brzezińskiego.

Od 15 lutego zarząd Enei będzie pracował w składzie: Mirosław Kowalik – prezes zarządu, Wiesław Piosik – wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych oraz Piotr Adamczak – członek zarządu ds. handlowych i Mikołaj Franzkowiak – członek zarządu ds. finansowych. Będzie to oznaczało całkowitą zmianę składu zarządu poznańskiej grupy po zmianie rządu. Przypominamy, że zmiany zaczęły się 7 grudnia 2015 r. kiedy to rada nadzorcza Enei odwołała Krzysztofa Zamasza ze stanowiska prezesa spółki i delegowała do czasowego wykonywania czynności prezesa Wiesława Piosika. Później z końcem grudnia ubiegłego roku rada nadzorcza spółki powołała ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 roku Mirosława Kowalika na stanowisko prezesa spółki, a Wiesław Piosik został powołany na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych.

Piotr Adamczak, nowy członek zarządu ds. handlowych Enei, jest związany z branżą energetyczną od 23 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Poznań, gdzie pracował na stanowiskach inżyniera ds. programowania ruchu i ekonomiki przesyłu oraz Inspektora ds. rozliczeń. W latach 1999 – 2003 kierował Wydziałem Organizacji Rynku w EnergoPartner Wielkopolska gdzie zajmował się koordynacją usług świadczonych dla Energetyki Poznańskiej i innych spółek dystrybucyjnych skupionych w Energetycznym Konsorcjum Zachodnim, związanych z uruchamianym wówczas Rynkiem Bilansującym oraz wspólnych inicjatyw zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. W latach 2002 – 2011 w Energetyce Poznańskiej, a po konsolidacji w Grupie Energetycznej Enea na stanowiskach Kierownika Biura, Kierownika Wydziału i Dyrektora Pionu, zajmował się centralizacją i realizacją zadań w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną, zadań operatora handlowo technicznego, operatora handlowego, a także współpracą handlową z OZE. Od 2011 roku na stanowisku kierownika biura, a od 2013 roku dyrektora Departamentu Obrotu w Enea Trading do dziś zajmuje się działalnością handlową na rynkach energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji oraz współpracy handlowej z OZE na rzecz spółek Grupy Enea.

W 1992 roku ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym i uzyskał tytuł magistra inżyniera. W 1995 roku Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomicznych Problemów Transformacji Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2000 roku podyplomowe studium „Zarządzanie obrotem energii elektrycznej” na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Mikołaj Franzkowiak, nowy członek zarządu ds. finansowych Enei, od ponad 13 lat związany jest z zarządzaniem finansami. Od 2011 roku zatrudniony jest w Banku Zachodnim WBK, gdzie początkowo kierował Departamentem Informacji Zarządczej Klientów Korporacyjnych i odpowiadał m.in. za przygotowywanie raportów zarządczych, budżetów, prognoz i analiz dla pionów banku współpracujących z klientami korporacyjnymi (controlling), a od 2015 roku kieruje Departamentem Finansów Skarbu, odpowiadając za zespół prowadzący rachunkowość dla obszaru ALM i Skarbu banku. Od 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki BZ WBK Faktor.

W latach 2009 – 2010 pracował w Grupie Kapitałowej FUGO, gdzie jako członek zarządu ds. ekonomiczno – finansowych odpowiadał m.in. za proces restrukturyzacji zadłużenia oraz restrukturyzację kosztów. W latach 2004 – 2009 związany z Bankiem BPH (po fuzji Bank Pekao) gdzie m.in. kierował pracami zespołu współpracującego z klientami korporacyjnymi i zajmującego się strukturyzowaniem transakcji kredytowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Ernst & Young, pracując początkowo jako prawnik, a później jako analityk w zespole zajmującym się doradztwem w zakresie fuzji i przejęć.

Mikołaj Franzkowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również prawo i ekonomię na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Aktualnie jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mikołaj Franzkowiak posiada międzynarodowy certyfikat zakresu finansów Charted Financial Analyst, ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px