Log In

TGE uruchamia usługę raportowania danych transakcyjnych OTC zgodnie z wymogami REMIT

Począwszy od 7 kwietnia br. TGE rozszerza możliwość raportowania transakcji OTC w ramach usługi RRM TGE.
Uruchomiony w październiku ubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami. Od 7 kwietnia br. wchodzi w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC.

Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii Europejskiej w zakresie monitorowania sektora energii elektrycznej i gazu, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Nakłada na uczestników rynku szereg obowiązków m.in. o charakterze informacyjno-sprawozdawczym w stosunku do Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji Energetyki (ACER). Raportowanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskały status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.

Dotychczas obowiązek raportowania w systemach RRM dotyczył zleceń i transakcji zawieranych za pośrednictwem zorganizowanych platform obrotu. Jednak stosownie do Aktów Implementujących do REMIT, 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC. Do 7 lipca 2016 r. należy zaraportować transakcje OTC zawarte, lecz niezakończone przed 7 kwietnia 2016 r.

W celu zapewnienia Członkom Giełdy i wszystkim uczestnikom rynku kompletnej usługi wypełnienia obowiązków raportowania transakcji giełdowych oraz OTC, z dniem 7 kwietnia 2016 r. TGE będzie świadczyć kompletną usługę raportowania danych transakcyjnych OTC.

TGE zapewni kompletność i terminowość raportowania do ACER, jak również możliwość wglądu w wysłane raporty. Każdy uczestnik będzie posiadał oddzielne unikalne konto w systemie. Istnieje możliwość wyboru sposobu raportowania oraz wykonywania obowiązków za obie strony transakcji OTC.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px