Log In

Tchórzewski: nowa szansa dla górnictwa na Śląsku. 1 maja powstaje Polska Grupa Górnicza

Górnicze związki podpisały porozumienie z zarządem Kompanii Węglowej, godząc się m.in. na 2-letnie zawieszenie wypłat nagrody rocznej.

Od 1 maja kopalnie KW przejmie Polska Grupa Górnicza, której powołanie, z udziałem inwestorów i banków, nastąpi za tydzień.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Kompanii Tomasz Rogala podkreślali, że bez akceptacji strony społecznej powstanie PGG byłoby niemożliwe.

Porozumienie, podpisane przez wszystkie 13 związków zawodowych działających w KW, otwiera drogę do podpisania aktu notarialnego, zaangażowania kapitału inwestorów oraz podjęcia decyzji przez banki, które mają zgodzić się na konwersję części długu Kompanii na udziały w PGG oraz rozłożyć spłatę pozostałej części na co najmniej siedem lat.

Wcześniej przedstawiciele związków zawodowych sygnalizowali, że podpisane przez nich porozumienie z zarządami KW i PGG powinno być warunkowane pozostałymi dokumentami, które muszą podpisać inwestorzy i banki, by PGG mogła rozpocząć działalność. Ma to nastąpić w przyszły wtorek, natomiast wcześniej – w najbliższy czwartek – omawiane będą jeszcze relacje między inwestorami a bankami finansującymi Kompanię.

Nowym zapisem porozumienia, dodanym na wniosek związków podczas wtorkowych rozmów, jest obniżka miesięcznych wynagrodzeń dyrektorów kopalń i zakładów o 7,3 proc. – tyle wynosi udział w wynagrodzeniach 14. pensji, włączonej wcześniej w skład wynagrodzeń dyrektorów.

Przebieg restrukturyzacji oraz realizacji biznesplanu i porozumienia będzie na bieżąco monitorował specjalny zespół, który ma powstać „niezwłocznie”. Jego pierwszy raport będzie gotowy do 30 września tego roku.

Minister ocenił, że porozumienie ze stroną społeczną oznacza uratowanie 100 tys. miejsc pracy na Śląsku (w KW i u jej kooperantów) oraz stwarza szansę dla górnictwa i szansę rozwoju przemysłu w regionie.

„Polska Grupa Górnicza od 1 maja staje się faktem” – dodał szef resortu energii zapewniając, że porozumienie otwiera drogę do podpisania aktu notarialnego PGG. „Jest to nowa szansa dla górnictwa na Śląsku” – dodał Tchórzewski, dziękując górnikom i związkowcom za odpowiedzialność oraz wykazanie solidarności w trudnej sytuacji firmy.

wk/pap/kurier

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px