Log In

Nowy Zarząd PGG powołany

Tomasz Rogala pokieruje nowym zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Taką decyzję podjęła rada nadzorcza spółki, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, które odbyły się 28 kwietnia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w składzie zarządu znaleźli się również: Piotr Bojarski – wiceprezes ds. produkcji, Adam Hochuł – wiceprezes ds. sprzedaży, Jerzy Janczewski – wiceprezes ds. pracowniczych, Andrzej Paniczek – wiceprezes ds. finansowych.

Zarząd PGG w nowym składzie rozpocznie swoją działalność 1 maja br. Do tej pory w zarządzie PGG zasiadali: Jerzy Polok, pełniący funkcję prezesa oraz Robert Kwaśniak, wiceprezes ds. finansowych.

Tomasz Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizował się w prawie finansowym. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w ramach programu Harzburg Kolleg. Posiada licencję wydaną przez Ministra Sprawiedliwości uprawniającą do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego. Od 2010 r. prowadził indywidualną kancelarię prawną. Jest wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw. Od 24 lutego br. pełnił funkcję prezesa Kompanii Węglowej.

Piotr Bojarski to absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu organizacji i zarządzania oraz zarządzania w przedsiębiorstwie w ramach programu Harzburg Kolleg. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w branży górniczej na stanowiskach kierowniczych. Pracował m.in. w kopalniach: Grodziec, Julian, Bobrek oraz Zakładzie Górniczym Piekary. W latach 2006-2008 był prezesem zarządu – dyrektorem kopalni Budryk. Od 2009 r. związany z Jastrzębską Spółką Węglową, ostatnio na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji GK JSW.

Adam Hochuł jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a także studiów podyplomowych metody zarządzania współczesną organizacją oraz zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Ukończył również studia podyplomowe organizowane przez Ernst&Young Academy of Business oraz kierunek Praktyczne zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą górniczą. Pracował m.in. w firmach: Katowicki Węgiel oraz CZW Węglozbyt. Od 2003 r. związany z Katowickim Holdingiem Węglowym, ostatnio na stanowisku dyrektora Zespołu Sprzedaży.

Jerzy Janczewski, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył także VIII Szkołę Menedżerów w zakresie zarządzania procesami restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Uczestnik warsztatów menedżerskich „Psychologiczne aspekty zarządzania zmianami oraz budowania skutecznego zespołu pracowniczego” oraz licznych seminariów i szkoleń dotyczących m.in. dialogu dwustronnego. W latach 1978 – 2006 związany z kopalnią Jankowice, w której pełnił m.in. funkcję dyrektora ds. pracy. Ostatnio w Kompanii Węglowej pracował na stanowisku pełnomocnika zarządu, p.o. dyrektora pionu ds. pracy.

Andrzej Paniczek jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył również podyplomowe studia na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach na kierunku finanse oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku bankowość oraz studiów podyplomowych na tej uczelni na kierunku finanse i rachunkowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Andrzej Paniczek posiada długoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach górniczych. W swojej karierze zawodowej był m. in. głównym księgowym – zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w kopalni Jankowice, głównym księgowym w Rybnickiej Spółce Węglowej oraz kierownikiem Zespołu Zarządzania Płynnością, dyrektorem Biura Finansów i dyrektorem Biura Skarbca w Centrali Kompanii Węglowej. Ostatnio na stanowisku wiceprezesa zarządu Kompanii Węglowej ds. Ekonomiki i Finansów.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px