Log In

Program stażowy „Energia dla Przyszłości”

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” to inicjatywa Ministerstwa Energii adresowana do najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru energii w Polsce. Program realizowany jest we współpracy z:

 • PGE Polską Grupą Energetyczną,
 • PKN ORLEN oraz
 • Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG).

Jego celem jest poszukiwanie kadr wspierających rozwój innowacyjności i konkurencyjności obszaru energii w Polsce oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo-badawczym. Program został opracowany w taki sposób, aby każdy z biorących w nim udział studentów mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów, poznać specyfikę pracy w różnych sektorach obszaru energii oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

W Programie udział weźmie dwudziestu jeden studentów V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających i absolwentów wyższych uczelni:

 • Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa;
  · Akademia Górniczo-Hutnicza: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej;
  · Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
  · Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
 • Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
 • Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa,
 • Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny.

W okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. uczestnicy mają odbyć płatny staż u każdego z organizatorów. Zostaną oni wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej dla wybranych wydziałów powyższych uczelni która rozpocznie się w czerwcu.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi we wrześniu 2016 r.

Zasady rekrutacji oraz dodatkowe informacje
dostępne są na stronie:

http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px