Log In

Zmiany w Zarządzie TGE

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że Pan Paweł Dziekoński, członek Rady Nadzorczej TGE S.A. został oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu TGE z dniem 11 sierpnia 2016 r. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Równocześnie Pan Michał Tryuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 11 sierpnia 2016 r.

Obecnie Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. reprezentują: Pan Paweł Dziekoński – Prezes Zarządu oraz Pan Maciej Piotrowski – Wiceprezes Zarządu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px