Log In

W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA O SMOGU

„Poprawa jakości powietrza w Polsce wymaga działań systemowych. W Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący ds. „Krajowego Programu Ochrony Powietrza”. W jego ramach współpracujemy m.in. z Ministrem Energii nad standardami dla paliw stosowanych w domowych piecach oraz Ministrem Rozwoju nad standardami dla tych pieców. Te działania to konieczność” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas konferencji prasowej dotyczącej problemu smogu w Polsce.

Minister zaznaczył, że hasło, które przyświeca działaniom resortu środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza to „Dobre paliwo w dobrym kotle”. „Zabiegamy o to, żeby rozporządzenia Ministra Rozwoju i Ministra Energii zostały wprowadzone jeszcze w połowie tego roku, tak, aby nowy sezon grzewczy rozpocząć z nowymi normami jakości”.

Minister dodał także, że Polski węgiel jest dobrej jakości. „Teraz pracujemy nad rozwiązaniami i technologiami, aby mógł być on spalany w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska”.

Odnawialne źródła energii

– „Jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza w Polsce jest także rozwój geotermii. To czysta, bezemisyjna energia, która sprawdzi się w aglomeracjach. Również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera rozwój geotermii w Polsce poprzez odpowiednie programy” – dodał podczas konferencji minister Jan Szyszko.

Minister zaznaczył, że na terenach wiejskich odnawialnym źródłem energii może być z kolei biomasa. „Wprowadzamy program pilotażowy w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Zależy nam, aby tereny wiejskie mogły być samowystarczalne energetycznie”.

 

Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Minister Jan Szyszko przypomniał także, że w Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza powołany zarządzeniem premier Beaty Szydło. Koordynuje on prace międzyresortowe dotyczące działań na rzecz poprawy jakości powietrza, które zostały zawarte w Programie. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz samorządy. Pracami Komitetu kieruje przedstawiciel Ministerstwa Środowiska.

Działania NFOŚiGW – wsparcie finansowe na rzecz poprawy jakości powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 10 mld zł na programy ochrony powietrza. Podczas konferencji prasowej prezes Funduszu Kazimierz Kujda zaznaczył, że na dziś połowa tych środków jest już w trakcie rozdysponowania.

– „W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonują dwa obszary, z których finansujemy działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym dużym źródłem jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, drugim – środki krajowe. Obecnie mamy podpisane 180 umów w ramach POIiŚ na kwotę ok. 7 mld zł. Finansujemy m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak: geotermia,  biomasa, energia słoneczna. Wspieramy także poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Rozwijamy ponadto sieci ciepłownicze” – mówi Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

– „Ze środków krajowych prowadzimy obecnie nabory na kwotę ok. 5 mld zł. Finansujemy m.in. prace badawczo-rozwojowe nad czystymi paliwami w ramach programu Gekon. Oferujemy także  program wdrożeniowy dla nowych technologii – Sokół. Ze środków tych finansujemy także inne działania poprawiające jakość powietrza” – dodaje prezes Kujda.

Prezes Kujda zaznaczył także, że Narodowy Fundusz finansuje rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych w miastach. „Takie działanie przyczynia się m.in. do likwidacji starych kotłów domowych. To dużo skuteczniejsze rozwiązanie niż dofinansowanie do wymiany indywidualnych kotłów”.

Prezes Kujda przypomniał także o programie Gazela BIS, który jest skierowany do sektora zrównoważonego transportu.

Działania informacyjne

Podczas konferencji minister Jan Szyszko zaznaczył także, że w Ministerstwie Środowiska rozważana jest obecnie możliwość obniżenia progów, przy których są ogłaszane alarmy smogowe. ”Najpierw musimy jednak wyjaśnić przyczyny, dla których  progi te zostały podniesione przez mojego poprzednika ministra Marcina Korolca. Trwają w tej chwili prace, aby ustalić powody takiego stanu rzeczy” – dodał minister Jan Szyszko.

Smog w Polsce

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest spalanie słabej jakości paliw oraz odpadów w domowych, często przestarzałych piecach. Problem wzrasta, gdy występują niesprzyjające warunki atmosferyczne. „Smogowi sprzyja także niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w tym zabudowywanie klinów i korytarzy napowietrzających. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w Warszawie” – dodaje minister Jan Szyszko.

Przyczyną smogu są także naturalne zanieczyszczenia glebowe. Pyły te mają średnicę taką samą jak pyły PM2,5 oraz PM10. W krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii i innych, które są w otoczeniu dużych zbiorników wodnych jest dużo mniejsze zapylenie niż w krajach kontynentalnych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px