Log In

Ministerstwo Energii: Program elektromobilności. Działania na rzecz rozwoju przemysłu elektromobilności [WIDEO]

Marka, prototyp, rynek, infrastruktura to główne punkty Programu elektromobilności. Piotr Zaremba, kierownik projektu w Ministerstwie Energii, przedstawił prezentację działań ministerstwa na rzecz rozwoju przemysłu elektromobilności podczas I Kongresu polskich producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania.

***

Prezentacja Ministerstwa Energii.

***

Konieczność ochrony klimatu oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenach zurbanizowanych powoduje, że światowy przemysł motoryzacyjny poświęca coraz więcej uwagi możliwości rozwoju elektromobilności. Rozwój transportu elektrycznego zaplanowano również w Polsce. 7 czerwca 2016 roku wicepremier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski zaprezentowali plany elektryfikacji polskiej motoryzacji. Zgodnie z Planem Rozwoju Elektromobilności administracja publiczna będzie korzystać z pojazdów o napędzie elektrycznym do 2025 roku. Dodatkowo w rozwój elektromobilności ma zaangażować się polski przemysł motoryzacyjny dostarczając części i komponenty niezbędne do produkcji elektrycznych samochodów. Zgodnie z założeniami w trakcie trwania tej fazy nastąpi skokowe przełamanie kilku barier ograniczających rozwój elektromobilności: mentalnej, technologicznej i infrastrukturalnej, a samochód elektryczny stanie się „naturalnym wyborem”.

Podczas Kongresu, w gronie reprezentantów administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli nauki oraz ekspertów branżowych zastanawialiśmy się m.in. w jaki sposób zapewnić realizację rządowego projektu budowy polskiego samochodu elektrycznego, jakie mogą być bariery dla tego programu i potencjalne problemy oraz sposoby ich rozwiązania. Wspólnie poszukiwaliśmy też odpowiedzi na pytanie czy jesteśmy w stanie wyprodukować samochód elektryczny dla obywatela o przeciętnych dochodach?

Kongres został objęty patronatem przez pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, pana Grzegorza Matusiaka – posła na Sejm RP, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz patronatem merytorycznym pana prof. Lecha M. Grzesiaka, dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Kongres organizowany jest w ramach IV edycji Warszawskich Dni Energii 2017

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px