Log In

Enea Operator rozbudowała stację elektroenergetyczną w Kostrzynie nad Odrą

Enea Operator zakończyła przebudowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ), który zapewnia dostawy energii elektrycznej dla odbiorców z obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Kilkuetapowa inwestycja kosztowała ponad 22 mln zł.
Jak poinformowała rzecznik Enei Operator Danuta Tabaka, w piątek odbyło się uroczyste zakończenie tego przedsięwzięcia. „Sprawna przebudowa i dostosowanie GPZ-u Kostrzyn do rosnącego zapotrzebowania na moc, związanego z rozwojem K-SSSE nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Za to chciałbym serdecznie im podziękować” – powiedział podczas otwarcia prezes Enei Operator Andrzej Kojro. Rzecznik przekazała PAP, że rozwój gospodarczy nadgranicznej strefy przekłada się na potrzebę przyłączania nowych podmiotów do sieci, a to pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na moc. Zmodernizowany GPZ rozwiązuje te problemy. Ponadto podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Pierwsze etapy rozbudowy rozpoczęły się jeszcze w 2001 r. W 2008 r. transformator wymieniono na większą jednostkę o mocy 25 MVA. Kolejne etapy przebudowy dot. bezpośrednio realizacji umów przyłączeniowych dla dużych odbiorców energii elektrycznej, w tym przyłączanych na wysokim napięciu. Ostatni etap obejmujący m.in. przebudowę rozdzielni wysokiego napięcia do układu dwusystemowego, wymianę rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV oraz przebudowę rozdzielni 6 kV zakończył się w grudniu zeszłego roku.
Nakłady poniesione na modernizację i rozbudowę stacji od 2013 r. wyniosły ponad 22 mln zł. Jak zapewniają przedstawiciele spółki Enea Operator stacja GPZ Kostrzyn została przebudowana z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, spełniających najwyższe standardy technologiczne. „Inwestycja zapewni niezawodność oraz zminimalizuje liczbę koniecznych zabiegów eksploatacyjnych. Prace budowlane były prowadzone w trudnych warunkach, ponieważ stacja przez cały czas zapewniała dostawy energii elektrycznej do istniejących odbiorców” – zakończyła rzecznik.
PAP
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px