Log In

MAE przygotowuje raport o energii jądrowej

Podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która odbyła się 25 lutego 2019 r. w Paryżu, MAE rozpoczęła prace nad specjalnym raportem „Energia jądrowa w czystych systemach energetycznych”. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczył wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Gotowy raport zostanie zaprezentowany w maju 2019 r. na X spotkaniu ministerialnym w sprawie czystej energii (Clean Energy Ministerial), które odbędzie się w Vancouver w Kanadzie. 

Konferencja MAE w Paryżu jest pierwszym krokiem do przygotowania raportu. Zebrani eksperci – przedstawiciele rządów, biznesu, nauki oraz organizacji międzynarodowych – dyskutowali nad przyszłością energetyki jądrowej w państwach rozwiniętych gospodarczo. 

Otwierając wydarzenie Dyrektor Zarządzający MAE Fatih Birol, zwrócił uwagę na to, że energetyka jądrowa pozostaje ważnym elementem miksu energetycznego wielu państw, odpowiadając za 19% produkcji energii elektrycznej w krajach OECD. Pozostaje też bardzo ważnym źródłem zeroemisyjnym i odegrała dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Dyrektor zaznaczył, że równocześnie brakuje inwestycji w nowe moce, a istniejące bloki starzeją się. Potrzebna jest więc debata, czy realne jest osiągnięcie celów klimatycznych bez udziału energetyki jądrowej.  

W dyskusjach panelowych rozmawiano o pozycji energetyki jądrowej w kontekście zliberalizowanych rynków energii elektrycznej oraz wyzwaniach wynikających z przyłączania do systemów elektroenergetycznych dużych wolumenów mocy niesterowalnych źródeł odnawialnych.(Ministerstwo Energii)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px