Log In

Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej

Inwestujemy w modernizację infrastruktury elektroenergetycznej. Przebudowa infrastruktury jest kluczowa dla transformacji gospodarki i obniżenia cen energii w przyszłości. Dofinansowanie inwestycji sprawia, że ich kosztów ludzie nie odczują w rachunkach za prąd. Podpisano 3 pierwsze umowy na realizację inwestycji z Funduszy Europejskich. Na inwestycje przeznaczamy ponad 15 miliardów w ramach dotacji i 70 miliardów zł w ramach pożyczek.

  • Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podpisała trzy umowy: z PGE Dystrybucja oraz ENERGA Operator dotyczące projektów rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.
  •     Zaplanowano ogromne środki na wsparcie operatorów elektroenergetycznych, sięgających kwoty ponad 15 mld zł środków bezzwrotnych – dotacji w takich programach, jak FEnIKS, FEPW, KPO czy Fundusz Modernizacyjny.
  •     Jeszcze większe środki w formie pożyczek preferencyjnych, czekają na operatorów w zaprojektowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko instrumentach finansowych, jak chociażby w ramach wynegocjowanego w grudniu zeszłego roku z Komisją Europejską Funduszu Wsparcia Energetyki, z niebotycznym budżetem ponad 70 mld zł, które mają pochodzić z KPO.
  •     Inwestycje w unowocześnianie polskiej energetyki, poprzez finansowanie rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, które pozwolą na bardziej elastyczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, co jest tak niezmiernie istotne w kontekście absorbcji energii z takich źródeł, jak elektrownie słoneczne, czy wiatrowe.
  •     Dzięki projektom, które zostaną zrealizowane dzięki tym środkom finansowym zwiększy się zarówno możliwość przyłączenia OZE, jak i zwiększą niezawodność dostaw energii elektryczne
  •     Umowy realizowane będą z I naboru w ramach Działania 2.1 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
  •     Całkowita wartość trzech projektów wynosi ponad 220,759 mln zł, natomiast całkowita kwota dofinansowania dla tych projektów wynosi ponad 145,114 mln zł.

Przystępujemy do niezwykle ważnego i wyczekiwanego procesu modernizacji i zwiększania elastyczności sieci elektroenergetycznych. Ale także stosowania inteligentnych rozwiązań, które sprawią, że koszt bilansowania energii w sieci będzie się obniżał

– powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Statystki o problemach z podłączeniami nowych instalacji do sieci płyną do nas z całego kraju. Żeby ten problem rozwiązać musimy zrealizować cały szereg inwestycji. Dzisiejsze umowy to dopiero początek wielkiej planowanej modernizacji sieci elektroenergetycznych

– dodała ministra klimatu i środowiska.

Transformacja polskiej energetyki wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Kluczowa w tym zakresie jest rozbudowa infrastruktury energetycznej, w tym sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z wykorzystaniem technologii smart grid i magazynów energii. Modernizacja systemu elektroenergetycznego jest warunkiem dla przyłączeń odnawialnych źródeł energii, zarówno tych małych instalacji – prosumenckich, jak i dużych elektrowni produkujących energię z wiatru, słońca, czy biomasy. To natomiast zwiększa niezawodność dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Podpisane umowy dotyczą trzech projektów:

  1.     Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A., całkowita wartość projektu ponad 85 mln zł, rekomendowana kwota dofinansowania ponad 52 mln zł.
  2.     Rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A., całkowita wartość projektu ponad 65 mln, rekomendowana kwota dofinansowania prawie 40 mln zł.
  3.     Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE, całkowita wartość projektu ponad 70 mln zł, rekomendowana kwota dofinansowania ponad 53 mln zł.
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px