Log In

Nowa kotłownia gazowa w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach

Rok po rozpoczęciu budowy kotłowni gazowej o mocy 160 MWt w Elektrociepłowni w Kielcach, zakończono prace budowalne i montażowe. Po pierwszych pozytywnych wynikach prac związanych z rozruchem przystąpiono do ruchu próbnego kotłowni, podczas którego wykonano pomiary odbiorowe parametrów gwarantowanych i ocenę zgodności ich wyników z kontraktem. Ta nowoczesna, zasilana gazem kotłownia, zostanie przekazana do eksploatacji w ciągu najbliższych dni, co oznacza, że w najbliższym sezonie grzewczym będzie produkować energię cieplną na potrzeby Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka SBB Energy.

– Przez cały proces inwestycyjny prace przy budowie kotłowni gazowej przebiegały tak, jak zaplanowaliśmy. Przeprowadzony ruch próbny potwierdził, iż wybudowana instalacja spełnia zakładane parametry pracy, co gwarantuje optymalną i nieprzerwaną produkcję ciepła w przyszłości, a także umożliwia przekazanie kotłowni do eksploatacji. Jej uruchomienie nie tylko wpłynie pozytywnie na stan środowiska, ale również zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz stworzy warunki do podłączenia w przyszłości nowych odbiorców ciepła z terenu Kielc – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

Przy projektowaniu oraz budowie kotłowni zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne gwarantujące spełnienie bardzo restrykcyjnych norm dotyczących ochrony środowiska. Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym, który jest jednym z najmniej emisyjnych, spośród wszystkich wykorzystywanych obecnie paliw w ciepłownictwie. Głównym składnikiem wydobywającej się z komina mieszaniny gazów jest przede wszystkim para wodna. Ponadto w przypadku spalania gazu w urządzeniach wytwórczych emisja pyłów jest bliska zeru.

– Prace umożliwiające produkcję ciepła w kotłowni gazowej zmierzają ku końcowi, ale to nie koniec intensywnych działań w Elektrociepłowni w Kielcach. Rozpoczęliśmy również inwestycję dotyczącą budowy bloku gazowego, która będzie dopełnieniem realizowanych dotychczas przedsięwzięć mających wpływ na poprawę jakości powietrza w Kielcach i jego okolicach – dodaje Zbigniew Duda.

Na terenie Elektrociepłowni w Kielcach trwa budowa układu kogeneracyjnego. Będzie się on składał z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej  ok. 12 MWt.  Na terenie inwestycji rozpoczęły się już pierwsze prace ziemne. Wykonano wykopy i zbrojenie pod fundamenty komina i chłodni wentylatorowych oraz wykonano fundament turbozespołu gazowego. Inwestycja ma zostać przekazana do eksploatacji w IV kwartale 2023 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka Elemont.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px