Log In

PGE Dystrybucja zakończyła budowę stacji 110/15 kV Jeziórko

E Dystrybucja oddała do użytku nową stację 110/15 kV Jeziórko. Obiekt umożliwi przyłączanie do sieci odbiorców z Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN. Główny Punkt Zasilający (GPZ) Jeziórko pozwoli także na efektywne wykorzystanie zielonej energii generowanej przez farmy fotowoltaiczne należące do PGE Energia Odnawialna.

Stacja 110/15 kV Jeziórko jest ważnym elementem infrastruktury dystrybucyjnej w rzeszowskim oddziale spółki PGE Dystrybucja. Inwestycja zwiększy poziom bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz poprawi jakość dostarczanej energii elektrycznej. Dodatkowo, nowy obiekt zapewni optymalny przepływ energii generowanej z przyłączonych farm fotowoltaicznych. Stacja podniesie także zdolność systemu do przyłączania nowych odbiorców – szczególnie przedsiębiorców z terenów po byłej kopalni Jeziórko, gdzie utworzono Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

W ramach realizacji pierwszego etapu inwestycji, PGE Dystrybucja wybudowała m.in. 8-polową rozdzielnię napowietrzną 110 kV, dwa stanowiska transformatorów 110/15 kV o mocy 16 MVA, 2 stanowiska zespołów kompensacyjnych, 2 stanowiska baterii kondensatorów oraz budynek rozdzielni 15 kV wraz z nastawnią. Dla zasilenia budowanej stacji wykorzystana została linia 110 kV Chmielów – Olendry. Zastosowanie takich rozwiązań podniesie bezpieczeństwo dystrybucji energii do lokalnych odbiorców oraz pozwoli na zachowanie jak najwyższych parametrów jakościowych energii elektrycznej.

W drugim etapie zadania inwestycyjnego zostanie wykonane wprowadzenie do stacji dodatkowych linii kablowych zasilanych z linii 110 kV Chmielów – Tarnobrzeg.

Wybudowana stacja 110/15 kV Jeziórko wpisuje się także w założenia związane z transformacją energetyczną kraju. Dzięki nowemu obiektowi możliwe jest efektywne wykorzystanie energii elektrycznej generowanej przez odnawialne źródła energii (OZE). Do stacji zostały przyłączone 4 farmy fotowoltaiczne Jeziórko o mocy 153 MW, należące do PGE Energia Odnawialna.

Budowa GPZ Jeziórko to kolejna z dużych inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie Oddziału Rzeszów. Dzięki rekordowym nakładom finansowym, jakie w ubiegłym roku spółka przeznaczyła na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, możliwe jest efektywne wykorzystanie zielonej energii oraz podnoszenie bezpieczeństwa dostaw prądu do odbiorców.

Inwestycja została zrealizowana przed planowanym terminem, który zgodnie z umową ustalono na maj br. Koszt zadania wyniósł 29,8 mln zł.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px