Log In

Postępy przy budowie bloku gazowo-parowego PGE w Rybniku

Budowa bloku gazowo – parowego w Rybniku wkracza w decydujący etap. W toku są zaawansowane prace projektowe i przygotowawcze do budowy. Podpisana została kompleksowa umowa na realizację głównego zadania i wydane zostały decyzje środowiskowe. Na przełomie pierwszych kwartałów 2024 roku spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę tego największego w Polsce bloku gazowo – parowego. Docelowo pokryje on zapotrzebowanie na energię elektryczną dla blisko 2 mln gospodarstw domowych. 

PGE Polska Grupa Energetyczna od początku 2023 roku prowadzi inwestycję w Rybniku, polegającą na budowie bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej brutto 882,9 MW oraz budowy układu wyprowadzenia mocy. Równolegle GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję polegającą na budowie przyłącza gazowego do sieci przesyłowej, którymi popłynie gaz zasilający nowy blok energetyczny w Rybniku. W lutym 2023 roku podpisano z konsorcjum w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy kompleksową umowę na realizację i serwis bloku gazowo – parowego o wartości blisko 4 mld złotych netto, a w kolejnych miesiącach uzyskano decyzje środowiskowe zarówno dla bloku gazowo – parowego, jak i dla układu wyprowadzenia mocy. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na budowę układu wyprowadzenia mocy.

– Nowy blok gazowo-parowy to nie tylko nowoczesna technologia, ale przede wszystkim wzmocnienie krajowego bezpieczeństwa energetycznego w dobie transformacji. Zastąpi ona cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik i będzie spełniać rygorystyczne normy środowiskowe, wynikające z konkluzji BAT. Emisje pyłów i tlenków siarki zostaną zredukowane praktycznie do zera, co wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim. Po uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowo-parowego, niezwłocznie rozpoczniemy intensywne prace realizacyjne – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Od momentu podpisania z wykonawcami  kompleksowej umowy na realizację bloku gazowo-parowego, prowadzone są równolegle prace projektowe i przygotowawcze na terenie budowy polegające, m.in. na badaniach geotechnicznych czy realizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych.

W ubiegłym roku podpisano również umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na przyłączenie bloku gazowo-parowego do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego  oraz złożono wniosek o określenie warunków przyłączenia do gazowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEMU.  

Oddanie do eksploatacji nowej jednostki wytwórczej w Rybniku planowane jest w grudniu 2026 roku.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px