Log In

3. posiedzenie Sejmu (2024)

Podczas 3. posiedzenia w dniu 18 stycznia Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2024.

Ustawa budżetowa

Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2024. W ustawie przewidziano, że dochody budżetu państwa w bieżącym roku wyniosą 682,4 mld zł, wydatki 866,4 mld zł, natomiast deficyt ma wynieść 184 mld zł. Zakładany wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyniesie 3 proc, a inflacja średnioroczna ma osiągnąć poziom 6,6 proc. Ustawa uwzględnia m.in. środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (w tym nauczycieli początkujących i nauczycieli przedszkolnych) oraz pracowników sfery budżetowej. Budżet na 2024 r. przewiduje także kontynuację programów społecznych (m.in. 800+, 13. i 14. emerytura) oraz inne formy wsparcia dla rodzin (np. program „Aktywny Rodzic”, czyli tzw. babciowe). Wydatki na obronność wyniosą 3,1 proc. PKB planowanego na 2024 r., wzrosną także wydatki na ochronę zdrowia.

Uchwała Sejmu

Sejm przez aklamację podjął uchwałę w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px