Log In

Fortum przezna­czyło 60 mln zł na rozwój i moder­ni­zację sieci ciepłow­niczej we Wrocławiu

Blisko 6,2 mln GJ ciepła dostarczyło w zakończonym sezonie jesienno-zimowym Fortum, będące właścicielem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu. Firma przeznaczyła na rozwój sieci 60 mln złotych – to kolejny sezon z rzędu o podobnej skali wydatków. W bieżącycm planie inwestycyjnym znajdują się projekty sieciowe o wartości blisko 50 mln zł, a to nie koniec inwestycji Fortum w mieście. Już wkrótce zacznie działać Wrompa, systemowa wrocławska pompa ciepła.  

W ubiegłym sezonie Fortum dostarczyło mieszkańcom Wrocławia 6,2 mln GJ ciepła, o 2,6 proc. mniej w stosunku do poprzedniego. Wynik ten może świadczyć o cieplejszej zimie i rosnącej świadomości mieszkańców w kwestii racjonalnego gospodarowania ciepłem. Największe zapotrzebowanie na ciepło we Wrocławiu odnotowaliśmy 9 stycznia 2024 r. Przy średniej dobowej temperaturze -11 ºC, dostarczyliśmy 66 tys. GJ, aby zapewnić komfort cieplny mieszkańcom miasta. 

W 2023 r. Fortum we Wrocławiu oddało do użytku 138 nowych węzłów cieplnych o łącznej mocy 47,3 MW, w tym m.in. w biurowcu przy ul. Legnickiej, w budynku mieszkalnym przy ul. Braniborskiej 58-68 czy w Zespole Szkolnym Lotnicze Zakłady Naukowe przy ul.  Kiełczowskiej.

 Coraz więcej mieszkańców Wrocławia jest podłączanych do ciepła systemowego, a to zdecydowanie korzystnie wpływa na jakość powietrza w mieście. Średniorocznie przyłączamy ok. 120 nowych obiektów – mówi Piotr Michalczyk, manager ds. inwestycji sieciowych Fortum. – Gros przyłączanych obiektów to kamienice w obszarze programu „Czysta Energia dla Wrocławia” – dodaje.

„Czysta Energia dla Wrocławia” to program antysmogowy, który zakłada rozwój infrastruktury ciepłowniczej, likwidację indywidualnych pieców i kotłowni poprzez przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej w obrębie Śródmieścia, gdzie problem z jakością powietrza jest największy. Fortum zobowiązuje się, że w wyznaczonym obszarze przyłączy każdą kamienicę i nieruchomość posiadającą wewnętrzną instalację grzewczą lub instalację w trakcie realizacji. Od momentu złożenia wniosku przyłącze powstanie maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.

W ubiegłym sezonie wybudowaliśmy blisko 5,7 km sieci i przyłączy w mieście, wiele właśnie w rejonie Śródmieścia. Zakończyliśmy też inwestycje modernizacyjne sieci napowietrznych, w tym te przy ul. Grabiszyńskiej, Stalowej, Magazynowej i w rejonie ulic Tęczowej, Wysokiej, Góralskiej i na Mokrym Dworze. Zmodernizowaliśmy aż 10 kilometrów sieci ciepłowniczej i 72 węzły cieplne. W ramach prac stare sieci przesyłowe zostały zastąpione nowoczesną siecią wykonaną w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową pozwalającą na szybką i dokładną lokalizację ewentualnej awarii.

To jednak nie koniec inwestycji Fortum w stolicy Dolnego Śląska.  W marcu powitaliśmy we Wrocławiu Wrompę, czyli  pierwsze zielone źródło ciepła dla wrocławian.  – Wrompa to wrocławska pompa ciepła odzyskująca ciepło ze ścieków nieoczyszczonych. Instalacja o wartości ponad 100 mln zł rozpocznie działanie  w czwartym kwartale bieżącego roku –  obecnie trwa montaż pompy ciepła na terenie przepompowni Port Południe we Wrocławiu – mówi Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. rozwoju Fortum. – To dla nas powód do dumy. Nie dość, że to pierwsza tego typu i tak duża inwestycja w Polsce, to jeszcze znaczący krok w kierunku zielonego ciepłownictwa, które Fortum ma w swoim DNA – dodaje.

Wrompa o mocy 12,5 MW będzie zdolna pokryć nawet 5 proc. zapotrzebowania Wrocławia na ciepło.

Ambicją Fortum jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania mieszkańców miasta na wygodny i ekologiczny sposób ogrzewania, jakim jest ciepło sieciowe.  Dlatego do końca 2024 roku Fortum przeprowadzi dalszą modernizację oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej. Na rozwój sieci i jej modernizację w nadchodzącym sezonie Fortum przeznaczy we Wrocławiu ok. 50 mln zł. Zaplanowane inwestycje obejmują kontynuację prac na osiedlu Jagodno czy też podłączenia kolejnych kamienic w ramach programu „Czysta Energia dla Wrocławia”.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px