Log In

Rezygnacja Prezesa TGE Ireneusza Łazora

Ireneusz Łazor złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 29 lipca 2016 r.

Oświadczenie Prezesa Ireneusza Łazora:

Towarowa Giełda Energii przez szesnaście lat swojej działalności stała się prężną instytucją polskiego sektora energetycznego, kształtującą konkurencyjne hurtowe rynki energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych. W tym czasie TGE od małej organizacji urosła do najpłynniejszej giełdy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stając się wiarygodnym wyznacznikiem cen kluczowych dla polskiej gospodarki towarów.
W Grupie TGE miałem zaszczyt pracować przez te wszystkie lata, tworzyć strategie i wdrażać je wraz z zespołem doświadczonych ekspertów. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Członków TGE i instytucji publicznych, z którymi aktywnie współpracowaliśmy. Przez ostatnie 4 lata na stanowisku Prezesa odpowiadałem za realizację strategii Spółki. Był to najbardziej intensywny okres w rozwoju giełdy. Obroty na rynku energii elektrycznej przewyższyły poziom krajowej produkcji. Obroty na rynku gazu ziemnego w ciągu trzech lat osiągnęły poziom porównywalny do rynku energii.
TGE działa nie tylko na obszarze krajowym, ale równie aktywnie funkcjonuje w ramach wspólnego europejskiego rynku energii, gdzie przełomowym momentem było uzyskanie członkostwa w europejskim rynku Multi Regional Coupling oraz statusu NEMO (Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej) dla polskiego obszaru cenowego. Uzyskaliśmy również uprawnienia RRM – raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia REMIT.
Zawsze priorytetem moich działań było dążenie do zapewnienia podmiotom korzystającym z usług TGE wysokiego standardu bezpieczeństwa oraz przejrzystych i przyjaznych warunków zakupu produktów rynku energetycznego. Wszystkie inicjatywy, które podejmowaliśmy powstawały w wyniku współpracy i konsultacji z uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE. Efektem naszych działań była transformacja sposobu kontraktowania energii elektrycznej i gazu ziemnego z rynku umów bilateralnych na rynek giełdowy.
Ostatnie lata to również ścisła współpraca z GPW i realizacja wspólnych celów biznesowych, co przełożyło się na znaczący udział Grupy TGE w przychodach Grupy GPW. Konsekwencja w działaniu i systematyczna realizacja strategii rozwoju TGE pozwoliły na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych.
Dzisiaj moja misja dobiegła końca, dlatego chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierali TGE w działaniach na rzecz rozwoju rynków energetycznych. Przed TGE wiele wyzwań, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim o strategicznym znaczeniu dla państwa. Życzę Towarowej Giełdzie Energii dalszego rozwoju i budowania pozycji w regionie. Polska ma szansę stworzyć silny obszar handlowy, w którym szczególnie na rynku gazu, polska giełda będzie kluczowym ogniwem.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px