Log In

ME: Stworzyliśmy stabilne fundamenty dla rozwoju nowoczesnego sektora energii w Polsce

– Nasze działania przyczyniły się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski i większej dywersyfikacji źródeł dostaw energii do naszego kraju. Z sukcesem restrukturyzujemy górnictwo i modernizujemy energetykę. Podnosimy konkurencyjność sektora, sięgamy po nowoczesne technologie i rozwijamy innowacje. Nasz głos, w sprawach kluczowych dla polskiego sektora energii, jest wyraźnie słyszalny na forum międzynarodowym – mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski 15 listopada 2017 r. w Warszawie podczas konferencji prasowej podsumowującej 2 lata działalności ME.

Minister Tchórzewski podkreślił, że jednym z priorytetów ME w ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania resortu, było przeprowadzenie efektywnej restrukturyzacji górnictwa. Zaznaczył, że polska energetyka jest i będzie w najbliższych latach oparta o węgiel, a nowoczesne i zreformowane górnictwo może być prężnie działającą gałęzią gospodarki i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. – Udało nam się podźwignąć branżę z kryzysu, w którym znajdowała się, kiedy powstało Ministerstwo Energii – zaznaczył minister.

O działaniach ME w górnictwie opowiadał uczestniczący w konferencji wiceminister Grzegorz Tobiszowski – Powołaliśmy PGG – firmę zdolną dziś konkurować również poza granicami kraju. Doprowadziliśmy do tego, że wszystkie spółki górnicze poprawiają swoje wyniki finansowe. Uratowaliśmy miejsca pracy w sektorze górnictwa węgla kamiennego i na Śląsku – wymienił wiceminister. Dodał, że o skuteczności działań ME świadczą liczby – Po trzech kwartałach 2017 r. górnictwo przyniosło prawie 1,66 mld zł zysku – mówił.

Minister Tchórzewski wśród priorytetów ME wymienił również bezpieczeństwo energetyczne. – Jest ono jednym z fundamentów bezpieczeństwa całego kraju. Aby je zapewnić, konsekwentnie podejmujemy działania zwiększające dywersyfikację źródeł energii – podkreślał. – Doprowadziliśmy m.in. do uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, działamy na rzecz realizacji projektu Baltic Pipe, dzięki któremu uzyskamy możliwość dostaw gazu z Norwegii – mówił. Podkreślił, że Polska jest dziś i pozostanie w kolejnych latach niezależna energetycznie.

Szef resortu energii zaznaczył również, że ME konsekwentnie broni interesów Polski na arenie międzynarodowej. – Nasz głos, w kluczowych dla naszego kraju i regionu sprawach, jest wyraźnie słyszalny. Aktywnie uczestniczymy w debacie na temat przyszłości sektora energii w Europie – mówił minister Tchórzewski. Dodał, że prezentowaliśmy i prezentujemy twarde stanowisko Polski wobec projektu Nord Stream 2 i konsekwentnie podkreślamy jego niezgodność z celami Unii Energetycznej i strategią UE. – Z europejskimi partnerami toczymy również intensywne rozmowy nt. ostatecznego kształtu przepisów tzw. „pakietu zimowego”. Ten dokument zdefiniuje warunki rozwoju energetyki w UE na najbliższe lata. Walczymy o to, żeby uwzględniał nasze interesy i specyfikę sektora energii w Polsce – podkreślił minister Tchórzewski.

Zdaniem szefa ME, żeby sektor energetyczny mógł odpowiedzieć na wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższych latach, konieczne są inwestycje w nowe moce wytwórcze i modernizację infrastruktury. – Nasze działania mają na celu przyciągnięcie do polskiej energetyki nowych inwestorów – m.in. poprzez stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego – i podniesienie konkurencyjności sektora – podkreślił. Zaznaczał, że temu ma służyć m.in. opracowany w resorcie energii projekt ustawy o rynku mocy. Mówił także m.in. o inwestycjach w Ostrołęce, Opolu, Turowie, Kozienicach i Jaworznie.

Zwrócił ponadto uwagę, że kluczowy element rozwoju energetyki stanowią dziś innowacje. – Z jednej strony są one gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności sektora – powiedział. Jako przykład podał zainicjowany i realizowany przez ME projekt upowszechnienia elektromobilności w Polsce. – Opracowaliśmy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który ma na celu stymulowanie rozwoju wykorzystania paliw alternatywnych, tj. przede wszystkim energii elektrycznej i gazu ziemnego CNG i LNG. Powołujemy także Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Ze środków dostępnych w Funduszu m.in. powstanie infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych – wymienił.

Dodał, że ME wyznaczyło również nowy kierunek rozwoju OZE. – Dzięki nowelizacji ustawy o OZE, stworzyliśmy możliwość produkcji i wykorzystywania energii przez obywateli, szkoły, szpitale, instytucje użyteczności publicznej czyli energetykę prosumencką, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej – powiedział. Podkreślił, że resort energii wspiera rozwój klastrów energii, dzięki czemu możliwy jest rozwój energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe.

– Przed nami kolejne wyzwania i jeszcze więcej pracy. Jesteśmy na nią gotowi – podkreślił minister Tchórzewski.(PAP)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px