Log In

Bogdanka ma koncesję na wydobywanie węgla ze złoża Ostrów w obszarze Ludwin

Bogdanka otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin, o zasobach operatywnych szacowanych na poziomie ok. 186 mln ton węgla – podała spółka w komunikacie.

Uzyskanie przez spółkę koncesji stanowi podstawowy element planu podwojenia jej zasobów operatywnych.

„Zdaniem zarządu spółki zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długoterminowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni oraz zapewnienie spółce stabilnego zaplecza surowcowego” – napisano w komunikacie.

Eksploatacja złoża Ostrów planowana jest dwuetapowo. W pierwszej fazie eksploatacja będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku. W drugiej kolejności, w latach 2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej.

Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Osiągnięcie docelowych poziomów wydobycia ze złoża Ostrów planowane jest ok. 2032 roku.

Bogdanka podała, że nadal rozważa złoża K-6 i K-7 oraz Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji.(PAP Biznes)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px