Log In

INWESTYCJE GAZ-SYSTEM UZNANE ZA PROJEKTY PRIORYTETOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

24 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI – Project of Common Interest).

Przyznanie statusu PCI potwierdza, że projekty GAZ-SYSTEM wpisują się w politykę bezpieczeństwa energetycznego, którą  kieruje się polski rząd oraz są w tym zgodne z polityką Unii Europejskiej. Sukces GAZ-SYSTEM jest tym bardziej istotny, biorąc pod uwagę ograniczanie liczby projektów gazowych na kolejnych listach – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM zostały poddane analizie, a następnie uzyskały status priorytetowy w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych:

Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP):
• Projekt Baltc Pipe;
• Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu;
• Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL).

Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
• Połączenie międzysystemowe Polska – Słowacja wraz ze wschodnią nitką korytarza północ-południe w Polsce;
• Połączenie międzysystemowe Polska – Czechy z zachodnią nitką korytarza północ-południe w Polsce.

Otrzymanie statusu PCI umożliwia zastosowanie najlepszych praktyk na etapie przedinwestycyjnym, w tym przede wszystkim poprzez wykorzystanie specjalnych procedur administracyjnych i pozwoleniowych, a także dedykowanych rozwiązań regulacyjnych w zakresie określonym w Rozporządzeniu (UE) 347/2013. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań inwestorzy projektów mogą również ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) z perspektywy budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

Lista PCI jest aktualizowana co dwa lata. Jej pierwsza wersja została opublikowana 15 października 2013 roku, natomiast druga – 18 listopada 2015 roku.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px