Log In

PIERWSZA TŁOCZNIA W OPOLSKIEM, SZESNASTA W GAZ-SYSTEM

Nowoczesna tłocznia gazu zostanie wybudowana na terenie Kędzierzyna-Koźla. Zgodnie z podpisaną 15 lutego 2019 r. umową zakończenie budowy nastąpić ma wiosną 2021 r. Będzie to szesnasta tłocznia gazu w Polsce.

Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu jest jedną z kluczowych inwestycji GAZ-SYSTEM w południowo-zachodniej Polsce. Stanowi kolejny element korytarza gazowego Północ-Południe. W pierwszym etapie zostanie wyposażona w trzy agregaty sprężarkowe napędzane turbinami gazowymi łącznie o mocy 23 MW. Docelowo będzie możliwość rozbudowy obiektu do sześciu sprężarek o łącznej maksymalnej mocy 69 MW.

Nowa tłocznia umożliwi przesył gazu w kierunku południowych i wschodnich rejonów Polski, stwarzając możliwość odbioru dodatkowych ilości gazu w tych rejonach kraju, przyczyniając się w ten sposób również do poprawy jakości powietrza. Jej lokalizacja w ciągu gazociągów przesyłowych stanowiących korytarz Północ-Południe zapewni stabilny przesył gazu ziemnego, w szczególności nowymi gazociągami o dużej średnicy (1000 mm). Od zachodu są to obecnie budowane gazociągi Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice – Wrocław, a w kierunku wschodnim Tworóg – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Tworzeń. Planowane jest także połączenie tłoczni z gazociągiem Kędzierzyn-Koźle – Granica RP z Czechami (Hat’).

Po oddaniu do użytku, tłocznia będzie jednym z elementów przebudowy systemu przesyłowego, umożliwiającej dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego czy integrację z rynkiem europejskim. Pozwoli także na utworzenie dodatkowych miejsc pracy podczas budowy, a później eksploatacji.

Odpowiedzialne za budowę tłoczni jest konsorcjum spółek RAFAKO i PBG Oil and GAS. Decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz budowie w 2017 r. wydał wojewoda opolski.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px