Log In

Prezes Tomasz Stępień w Brukseli: Wspólnie budujemy rynek energii UE

Projekty Gaz-System, w szczególności w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, i wkład Spółki w realizację celów unii energetycznej to główne tematy rozmów, w których wziął udział 9 października 2018 r. prezes Tomasz Stępień. Wizyta w stolicy Belgii była również okazją do podsumowania 10-lecia działalności przedstawicielstwa Gaz-System w Brukseli, które reprezentuje Spółkę na forum europejskim.

 

Prezes Tomasz Stępień podczas uroczystości z okazji 10-lecia przedstawicielstwa Gaz-System w Brukseli podkreślał aktywne zaangażowanie Spółki w realizację celów polityki energetycznej UE, koncentrującej się na budowie konkurencyjnego i zrównoważonego rynku oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i przystępnej cenowo energii dla wszystkich.

– W ciągu ostatnich dziesięciu lat udało się nam wspólnie osiągnąć bardzo wiele na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu i integracji rynku. Zmodernizowaliśmy naszą infrastrukturę. Oddaliśmy do eksploatacji terminal LNG w Świnoujściu. Integrujemy sieć przesyłową z systemami sąsiednich operatorów. Wypracowaliśmy nowy model rynku gazu w Polsce i wyposażyliśmy go w efektywne narzędzia – wymienił prezes Stępień. – Ponadto, w trakcie tej dekady przedstawiciele naszej Spółki aktywnie angażowali się we współpracę z instytucjami Unii Europejskiej na rzecz dostosowania prawa UE do zmian zachodzących na rynkach oraz przyspieszenia działań związanych z transformacją europejskiego sektora energii. Gaz-System, jako członek-współzałożyciel ENTSOG, był również aktywnie zaangażowany w opracowanie zasad i narzędzi wspierających rozwój wewnętrznego rynku gazu ziemnego – dodał.

Prezes Gaz-System przypomniał, że obecna debata na temat roli gazu na forum europejskim ma wymiar długoterminowy. – Kluczowe projekty Gaz-System: rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, połączenie z Norweskim Szelfem Kontynentalnym poprzez projekt Baltic Pipe, budowa połączeń transgranicznych i rozwój krajowego systemu przesyłowego wpisują się w długofalową politykę zróżnicowania źródeł i dostaw gazu i zmiany ich kierunku – powiedział.

Tomasz Stępień podkreślił także wagę współpracy z instytucjami UE, Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz partnerami i organizacjami branżowymi. – To najlepszy moment, by podziękować dziś pracownikom Przedstawicielstwa w Brukseli za dotychczasowe zaangażowanie, profesjonalizm i kompleksowe wsparcie naszych działań. Z ich pomocą chcemy dalej być aktywnym i liczącym się uczestnikiem europejskiego rynku gazu – dodał.

Podczas pobytu w Brukseli prezes Stępień wziął również udział w spotkaniu „LNG in Shipping” współorganizowanym przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego w ramach inicjatywy GasNaturally. Było ono okazją do dyskusji na temat rosnącej roli LNG jako paliwa w UE i jego nowych zastosowań. Prezes GAZ-SYSTEM przedstawił także rolę i funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, korzyści płynące z LNG jako niskoemisyjnego paliwa (m.in. w transporcie), bunkrowania LNG, a także rozwoju infrastruktury umożliwiającej elastyczny przeładunek i transport drogowy lub kolejowy LNG (small scale LNG).

Wizytę w Parlamencie Europejskim zakończyło spotkanie z gronem polskich posłów do Parlamentu Europejskiego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px