Log In

Nowoczesne technologie spalania węgla szansą na zmniejszenie emisji CO2

Clean Coal Technologies – to temat drugiego polskiego wydarzenia towarzyszącego 21 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ w Paryżu.  Polscy naukowcy zaprezentowali wyniki badań i możliwości ograniczenia emisji CO2 przez zastosowanie nowoczesnych technologii spalania węgla.

W wydarzeniu wzięli udział prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej i dr inż. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Naukowcy zaprezentowali czyste technologie węglowe i osiągnięcia Polski w tym zakresie.

Według dr. Sobolewskiego, Polska powinna jeszcze bardziej wspierać  rozwój czystych technologii węglowych, takich jak m.in. wysokosprawna energetyka, czyli spalanie, usuwanie CO2 ze spalin, zgazowanie węgla, czyli przemiana węgla w paliwo gazowe. Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla podczas prezentacji przedstawił m.in. działalność Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu, z jego pilotażowymi instalacjami do zgazowywania węgla i usuwania dwutlenku węgla ze spalin.

Dr Sobolewski przedstawił też wyniki badań, z których wynika, że poważnym źródłem emisji CO2 w Polsce są gospodarstwa domowe, korzystające z przestarzałych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych pieców. Emitują one nie tylko znaczne ilości CO2, ale także pyły, które są jednym z poważniejszych powodów powstawania smogu. – Wymiana kilkunastu milionów starych instalacji spalających na nowoczesne i niskoemisyjne piece spowoduje skokowy spadek emisji – przekonywał naukowiec.

Prof. Nowak wskazał, że w ramach programu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powstał  największy na świecie kocioł spalający biomasę w Połańcu, największe bloki fluidalne pozwalające spalać gorszej jakości paliwa i biomasę w Łagiszy i Turowie. – Dzięki czystym technologiom jest przyszłość dla węgla. To nasze bogactwo narodowe, które zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Nie musimy z niego rezygnować bo mamy unikalne i przyszłościowe technologie, które minimalizują emisję szkodliwych gazów podczas spalania – przekonywał przedstawiciel AGH.

Obydwaj prelegenci podkreślali, że rolą administracji państwowej jest stworzenie mechanizmów ułatwiających zastosowanie technologii czystego spalania węgla zarówno w gospodarstwach domowych, kotłowniach, jak również w przemyśle.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px