Log In

Biomasa na cenzurowanym

120 organizacji społecznych, obywatelskich i federacji opublikowało 10 lutego deklarację wzywającą do wycofania biopaliw i biomasy drzewnej z przyszłej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Deklaracja została złożona w procesie konsultacji nowej dyrektywy, która ma obowiązywać od roku 2020.
Przeciwnicy stosowania biopaliw i biomasy drzewnej zwracają uwagę, że obecnie około dwóch trzecich źródeł uznawanych w UE za odnawialne pochodzi właśnie z tego rodzaju paliw.

Jednocześnie w ich ocenie tego typu paliwa nie powinny być klasyfikowane i wspierana jako energia odnawialna, według nich jest coraz więcej dowodów pokazujących, że bioenergia przemysłowa nie jest odnawialna, ponieważ nie jest odtwarzana tak szybko, jak jest pochłaniana. – Co gorsza, emisje dwutlenku węgla ze spalania biomasy są często większe niż z paliw kopalnych, które to miały być nią zastąpione – podkreślają.

Sygnatariusze deklaracji podkreślają, że UE musi zmienić swój pogląd na bioenergię, gdyż ryzykuje spowodowaniem więcej szkód, niż pożytku. W ich ocenie jest jasnym, że wsparcie dla bioenergii w UE bezpośrednio wpływa na lasy światowe oraz ludzi od nich zależnych, promuje przemysłową uprawę drzew, a także dalsze zwiększenie emisji dwutlenku węgla.
 fot. energiasrenovadas.com

Warsaw

Banner 468 x 60 px