Log In

Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Sejmie odbędzie się XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca br., w dniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, w Sejmie odbędzie się posiedzenie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jak co roku będzie ono okazją do kształtowania postaw obywatelskich młodych Polaków oraz szerzenia wśród nich wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej.

Sejm Dzieci i Młodzieży to pierwszy dziecięco-młodzieżowy parlament w Europie. Młodzi posłowie, wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zasiedli w sejmowych ławach już w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej. Obecnie podobne przedsięwzięcia są realizowane m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

Podczas posiedzeń SDiM młodzi parlamentarzyści obradują o aktualnych kwestiach społeczno-politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Jest to dla nich wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz impuls do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Od kilku lat uczestnicy SDiM wykonują też zadania wymagające zaangażowanie na rzecz własnego środowiska lokalnego i jego rozwoju.

Tegoroczny temat przewodni sesji brzmi: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Do udziału zaproszono młodzież zainteresowaną działaniem na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Uczniowie i uczennice ubiegający się o mandat posła mieli za zadanie znaleźć i podjąć działania zmierzające do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej. Celem XXII sesji jest kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej.

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

XXII sesję poprzedziło posiedzenie komisji problemowej. Komisja złożona z 64 młodych parlamentarzystów, która obradowała 15 maja 2016 r. przygotowała projekt uchwały oraz  trzy pytania do ministra edukacji narodowej. Pozostali posłowie – juniorzy – mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały do 31 maja do godz. 21.00. W tym dniu wszyscy zakwalifikowani do SDiM uczestnicy mają też możliwość odwiedzenia miejsc pamięci na terenie Warszawy.

Głównym organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px