Log In

Ubiegłoroczny wynik finansowy NBP. Zamknął się kwotą ponad 8 mld zł

Ubiegłoroczny wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego zamknął się kwotą 8 mld 275 mln 780,8 tys. zł – podaje bank centralny w swoim sprawozdaniu.

Zgodnie z informacją banku centralnego sprawozdanie finansowe za ubiegły rok zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał o nim opinię bez zastrzeżeń (tzw. opinię czystą).

W dokumencie napisano, że w tym roku odpis na fundusz rezerwowy NBP ma wynieść 413 mln 789 tys. zł, a wpłata z zysku NBP do budżetu państwa – 7 mld 861 mln 991,8 tys. zł.

Zysk za ubiegły rok był rezultatem wypracowania nadwyżki finansowej w kwocie 10,8 mld zł. Jednocześnie 2,5 mld zł wyniosły koszty rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych.

Wypracowana w 2015 r. nadwyżka finansowa była głównie efektem dodatniego wyniku różnic kursowych oraz dodatniego wyniku z zarządzania rezerwami dewizowymi, pomniejszonych o koszty prowadzonej polityki pieniężnej oraz koszty działania i amortyzacji.

Zgodnie z prawem Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. NBP jest z mocy prawa niezależny od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.
Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z aktualną strategią celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań plus minus 1 punkt procentowy.

wk/Kurier PAP

Warsaw

Banner 468 x 60 px