Log In

Bogdanka bada kolejne złoża

LW Bogdanka zakończyła wiercenia badawcze w złożu Ostrów. Uzyskanie dostępu do zasobów ma zwiększyć zasoby operatywne spółki o ok. 200-350 mln ton. Ma to wydłużyc żywotność kopalni do 2080 r.

O blisko 40 lat ma się wydłużyć żywotność kopalni Bogdanka dzięki pozyskaniu nowych zasobów operatywnych ze złoża Ostrów. Właśnie zakończyły się prowadzone tam prace wiertnicze, które pozwolą na dokładną analizę podłoża geologicznego. Wiercenie realizowane było w miejscowości Dratów Kolonia w gminie Ludwin – poinformowało portal górniczy nettg.pl biuro prasowe Bogdanki.

Prace realizowane były w ramach koncesji rozpoznawczej udzielonej spółce w czerwcu 2014 r. Łącznie w ramach ww. koncesji wykonano trzy odwierty.

Na podstawie przeprowadzonego wiercenia badawczego, Bogdanka planuje stworzenie dodatku do dokumentacji geologicznej, opracowanie projektu zagospodarowania złoża Ostrów oraz wystąpienie, w I kwartale 2017 roku, do Ministra Środowiska z wnioskiem o udzielenie koncesji wydobywczej dla złoża Ostrów.

– Pozyskanie nowych zasobów operatywnych to jeden ze strategicznych celów LW Bogdanka. Dzięki uzyskaniu dostępu do zasobów złoża Ostrów, zasoby operatywne spółki mogą wzrosnąć o ok. 200-350 mln ton (w zależności od warunków koncesji wydobywczej), wobec ok. 230 mln ton obecnie. Oznacza to możliwość przedłużenia żywotności kopalni z ok. 2042 roku (przy obecnym poziomie wydobycia) do nawet 2080 roku – wyjaśnia biuro prasowe spółki.

Bogdanka posiada również koncesję rozpoznawczą na złoże Orzechów oraz kontynuuje starania o koncesję wydobywczą na złoże K-6, K-7. Złoża leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Bogdanki i są jej naturalnym zapleczem.

Jak wyjaśnia spółka. eksploatacja złóż Ostrów i K-6, K-7 może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. To z kolei gwarantuje utrzymanie wysokiej efektywności kopalni, w której obecnie wydajność dołowa ponad dwukrotnie przewyższa krajową średnią w górnictwie węgla kamiennego.

– W górnictwie węgla kamiennego nic nie dzieje się z dnia na dzień. Podejmowane dziś działania na rzecz znaczącej rozbudowy zasobów operatywnych mają zabezpieczyć przyszły rozwój Bogdanki i stabilne zaplecze surowcowe dla Grupy Enea. Chcemy przedłużyć żywotność kopalni co najmniej do 2080 roku, zapewniając tym samym miejsca pracy i stabilność zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społeczności lokalnych i całej Lubelszczyzny w perspektywie kilkudziesięciu lat. Podwojenie zasobów surowca będzie też miało niezwykle istotny wpływ na budowę wartości spółki dla akcjonariuszy – podkreśla Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka SA.

Warsaw

Banner 468 x 60 px