Log In

Trzy podmioty do restrukturyzacji KHW

Katowicki Holding Węglowy potrzebuje na restrukturyzację nie 300 lecz 700 mln zł. W proces ten, obok Węglokoksu i Enei zaangażowana będzie trzecia spółka Skarbu Państwa, która wniesie 200 mln zł. Pod względem restrukturyzacji finansowej wzorem dla Polskiego Holdingu Węglowego będzie proces tworzenia Polskiej Grupy Górniczej.

Przed rozpoczęciem wtorkowego (26 lipca) posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski odniósł się w rozmowie z dziennikarzami do procesu naprawy Katowickiego Holdingu Węglowego.

– Jesteśmy na etapie finalnym opracowywania programu dla Katowickiego Holdingu Węglowego. Mamy opóźnienie wynikające z tego, że nowy zarząd po inwentaryzacji stanu finansów i planów inwestycyjnych przedstawił nam dokument, z którego wynika, że spółka potrzebuje na restrukturyzację nie 300 lecz 700 mln zł – powiedział wiceminister.

Grzegorz Tobiszowski wyjaśnił również, że w proces naprawy KHW obok Enei i Węglokoksu, które już zadeklarowały swój udział w tym projekcie, zaangażowana zostanie trzecia spółka,.

– Węglokoks może przeznaczyć na proces naprawczy KHW maksymalnie 150 mln zł. Pamiętajmy, że spółka ta jest zaangażowania również w program związany z utworzeniem Polskich Hut Stali. Enea będzie inwestować również na Lubelszczyźnie i przeprowadzać własny plan inwestycyjny, z tego powodu nie chcemy jej tak mocno angażować w to przedsięwzięcie. Rozważamy wejście trzeciego podmiotu, który zasili Polski Holding Węglowy kwotą 200 mln zł – ujawnił wiceminister.

Grzegorz Tobiszowski poinformowal, że spółka ta zostanie wybrana w ciągu najbliższych dwóch tygodni:

– Chodzi o to, żeby to był podmiot, który udźwignie ten ciężar, a z drugiej strony nie będzie miał w przyszłości problemów z własną płynnością – tłumaczył minister.

Tobiszowski podał również, że rozpoczęto rozmowy z instytucjami finansowymi, które doprowadzić mają do przesunięcia terminu spłaty zobowiązań Holdingu i wykupu obligacji na rok 2020.

– Na pewno proces tworzenia PGG będzie wzorem dla Polskiego Holdingu Węglowego pod względem restrukturyzacji finansowej . Przećwiczyliśmy pewien scenariusz negocjacji, to też daje instytucjom finansowym pewien pogląd. Instytucje finansowe biorące udział w tym procesie to ten sam garnitur(jak w przypadku PGG – przyp. red.), oprócz jednego banku niemieckiego, który jest w tym procesie nowym podmiotem – powiedział wiceminister.

Warsaw

Banner 468 x 60 px