Log In

Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w obradach Kongresu Energetycznego

W Warszawie odbył się kongres energetyczny „Energia 2030 – Opcje strategiczne”. W imprezie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz najważniejszych spółek polskich sektora energetycznego. Jednym z partnerów kongresu było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Spółkę podczas obrad reprezentował wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Janusz Kowalski.

Na zorganizowane przez magazyn „Forbes” wydarzenie składały się trzy sesje tematyczne poświęcone zagadnieniom związanym z rozwojem elektromobilności, zdecentralizowanymi systemami energetycznymi oraz inwestycjami energetycznymi XXI wieku.

Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w panelu dyskusyjnym, podczas którego omawiano kwestie dotyczące poprawy  efektywności energetycznej. Paneliści mówili o zastosowaniu inteligentnych technologii, łączeniu energetyki zawodowej z mikrogeneracją i energetyką prosumencką, a także klastrach energetycznych oraz roli rozwiązań informatycznych w przyszłej integracji sektora energetycznego.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel PGNiG SA podkreślił m.in. istnienie trzech głównych obszarów, w których zastosowanie rozwiązań IT już dzisiaj wywiera rewolucyjny wpływ na rozwój sektora energetyki. Zdaniem Janusza Kowalskiego są to dystrybucja – szczególnie w kontekście rozwoju sieci inteligentnych oraz optymalizacji energetycznej z wykorzystaniem IoT – wykorzystanie dużych zbiorów danych w projektowaniu produktów i usług dla klientów końcowych oraz e-commerce jako podstawowa platforma handlowa pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem.

W założeniu organizatorów kongres ma być forum szerokiej debaty środowisk biznesu energetycznego dotyczącej wyzwań związanych z postępującą globalizacją rynku, szybkimi zmianami wykorzystywania poszczególnych pierwotnych źródeł energii oraz wielkimi projektami cywilizacyjnymi jak elektromobilność czy prosumeryzm energetyczny. Wydarzenie ma pomóc sprecyzować problemy, oczekiwania i perspektywy branży, a także przyczynić się do zdefiniowania strategicznych opcji dla sektora, co z kolei pozwoli wyznaczyć mapę tematyczną dla kolejnych edycji imprezy.

Warsaw

Banner 468 x 60 px